Region: Díky stipendiím se podaří v kraji udržet mladé lékaře

Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila poskytnutí stipendií dalším studentům lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství. Podpořeno bude na 10 nových žadatelů a zvýšen bude příspěvek i 3 stávajícím.


Celkové náklady na pokrytí všech 13 žádostí činí 1 950 000 korun. Cílem udělované podpory je přimět absolventy lékařských fakult z našeho kraje, aby se po studiu vrátili zpět do regionu a poskytovali zde potřebnou lékařskou péči.

Oproti minulým letům došlo k navýšení stipendií. Nově mohou studenti lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství získat 150 tisíc korun ročně, namísto původních 48 tisíc korun. V dnešní ekonomicky nestabilní době je toto navýšení vítanou podporou a může tak v podstatě plně pokrýt náklady spojené se studiem. „V porovnání s ostatními regiony se navíc jedná o nadstandartní výši poskytovaných stipendií. O nabízenou podporu je ze strany studentů zájem a my máme velkou radost z toho, že se nám díky ní podaří v kraji udržet mladé lékaře. Nemusím snad ani připomínat, že průměrný věk lékařů dosahuje v některých částech našeho regionu 65 let a s jejich odchodem do důchodu je ohrožena samotná dostupnost primární ambulantní péče,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Studenti, kterým bude stipendium vyplaceno, se zavazují k tomu, že po úspěšném dokončení studia začnou do 3 let pracovat jako lékaři v Karlovarském kraji. Je pak zcela na nich, jestli to bude v některém ze zdravotnických zařízení při úvazku, který v souhrnu činí plný pracovní úvazek, anebo budou podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná s ordinační dobou v rozsahu minimálně 30 hodin týdně. V případě, že nedodrží podmínky dotačního titulu, budou muset vyplacené prostředky, případně jejich poměrnou část, vrátit.

Zdroj: Krajské listy

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Eastwood Symphonic

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
seo uniweb