Ostrov: V nemocniční jídelně se koupal nahý muž v umyvadle

Události ve městě Ostrov za měsíc červen z pohledu městské policie.

VZP list a pros 2022

Dne 2.6.2018 v 11:00 hodin bylo přijato oznámení z Nemocnice Ostrov, že v areálu nemocnice běhá nahý muž, který byl propuštěn z psychiatrie. Hlídka na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Dále bylo zjištěno, že muž byl před chvílí propuštěn z oddělení psychiatrie s tím, že je v pořádku. Vzhledem k tomu, že byl nahý v jídelně, kde se koupal v umyvadle, dovedla jej hlídka zpět na psychiatrickou léčebnu, kde vyčkala dle potřeb službu konajícího doktora. Ten posléze uvedl, že muž je v naprostém pořádku a nebudou jej hospitalizovat.

Dne 2.6.2018 v čase 14:30 přijala hlídka MP Ostrov žádost od stálé služby PČR Ostrov, zda by hlídka MP nemohla prověřit oznámení ohledně krádeže v supermarketu. Hlídka MP Ostrov žádost přijala, na místě zjistila, že se jedná o dívky staré 8 a 10 let, které odcizily zboží v hodnotě 3 200,- Kč. Z tohoto důvodu byla telefonicky kontaktována pohotovost Sociálních služeb, se kterou se telefonicky domluvilo osobní předání dětí rodičům, to hlídka učinila u obou dívek, které si převzaly matky. Při předání dívek bylo matkám vysvětleno, že v nejbližší době budou kontaktovány pracovnicí odboru Sociálních věcí a zdravotnictví.

Dne 12.6.2018  v 11:25 přijali strážníci oznámení od ženy, která uvedla, že se v jednom z domů v ul. Luční  zasekla s invalidním vozíkem na plošině uprostřed schodiště. Hlídce MP Ostrov se podařilo ženu vyprostit i s vozíkem před příjezdem JSDH Ostrov. Plošina byla hlídkou MP zprovozněna, s tou se následně sjelo do sklepních prostor, aby nebránila v průchodu po schodišti.

Dne 18.6.2018 v 13:20 bylo přijato oznámení na linku 156, že školáky obtěžuje nějaký podivný muž, který je pravděpodobně pod vlivem omamných nebo psychotropních látek. K prověření byla k místu vyslána hlídka. Na místě události se nacházel muž, který byl hlídce znám, a který obtěžoval školáky tím, že si k nim přisedával a zapojoval se do konverzace, přičemž nesmyslně drmolil. Všem byla jeho přítomnost nepříjemná. Hlídce muž uvedl, že je pod vlivem ředidla a že si přeje přestat "čichat". Poté požádal hlídku, aby jej převezla na psychiatrické oddělení nemocnice Ostrov. Žádosti bylo vyhověno a hlídka jej na psychiatrii převezla. Zde byl hospitalizován.

Dne 18.6.2018 v 21:24 bylo přijato oznámení, že v ul. Lidická leží v trávě podnapilý muž. Hlídka MP prověřila oznámení, které se zakládalo na pravdě. Na uvedeném místě ležel muž, který se opil a poté upadl a udeřil se do hlavy. Opilec si stěžoval na bolest hlavy a kvůli tržné ráně u levého oka byla na místo přivolána RZS. Byla také provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, tou bylo naměřeno 2,77 promile. Následně byl muž převezen RZS do Nemocnice v Karlových Varech.

Dne 21.6.2018 v 14:25 přijala hlídka MP oznámení od ženy, která sdělila, že byla s dětmi na louce u rybníků a v okolí se pohyboval muž, který zřejmě čichal toluen. Po chvilce se vydal blíže k dětem, kde sebral jednu z koloběžek a ujel neznámo kam. Žena strážníkům důkladně popsala pachatele. Hlídka dle popisu zjistila, že se jednalo o muže, který byl řešen již dříve za podobný čin. O věci byla vyrozuměna hlídka PČR Ostrov a společně bylo provedeno pátrání. Informace byla hlídkou MP Ostrov předána i asistentům prevence kriminality. Po cca 20 minutách pátrání hlídka APK nalezla muže na Mírovém Náměstí i s ukradenou koloběžkou. Muž byl posléze dopaden.


Zdroj: město Ostrov

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
seo uniweb