Ostrov: Město řeší bezpečné přecházení v Jáchymovské ulici

V tomto roce je naplánována realizace akce "Ostrov, bezpečné přecházení Jáchymovská ulice." Ta řeší úpravu některých problematických přechodů pro chodce v Jáchymovské ulici v Ostrově.

dezinfekce

Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu na těchto přechodech pro chodce: 
- Přechod u ulice Na Máchadle, kde dojde k úpravě stávajícího přechodu pro chodce vložením ochranného ostrůvku a osazením oboustranného přisvětlení přechodu.
- Přechod u křižovatky s ulicemi Lidická a Bezručova. Stávající přechod pro chodce se upraví zúžením jízdního pásu a osazením oboustranného přisvětlení přechodu. Zároveň bude upraveno odvodnění.
- Přechod u OK Tesco – Kaufland. Tady se změna projeví asi nejvíce, protože stávající místo pro přecházení se změní na přechod pro chodce úpravou ochranného ostrůvku přechodu s odsunutím jízdního vjezdového pruhu a osazením oboustranného přisvětlení přechodu

Bezpečnost chodců má zvýšit úprava křižovatky ulic Jáchymovská – Hroznětínská 
Pro zvýšení bezpečnosti chodců v místě křižovatky ulic Jáchymovská – Hroznětínská se v letošním roce předpokládá provedení stavebních úprav. V Jáchymovské ulici budou přehodnoceny a upraveny (zúženy) jízdní pruhy včetně odbočovacího pruhu vlevo do Hroznětínské ulice. Na západní straně křižovatky bude stávající obrubník jižního chodníku snížen a bude zde proveden pouze varovný pás z reliéfní betonové zámkové dlažby. Na protější straně na severním chodníku bude provedeno snížení stávajícího obrubníku chodníku v šířce 2 m na výšku 2 cm, bude položen varovný pás z reliéfní betonové zámkové dlažby a provedeno plynulé snížení části dlažby chodníku. Na východní straně křižovatky bude upraveno čelo stávajícího ochranného ostrůvku přechodu pro chodce prodloužením o 1,1 m a úpravou bočního obrubníku do oblouku.

V Hroznětínské ulici bude napojení na ulici Jáchymovskou upraveno tak, že vjezd a výjezd budou fyzicky odděleny zvýšeným ostrůvkem místa pro přecházení. Navržené místo pro přecházení zvýší bezpečnost chodců a nový ostrůvek zároveň usměrní výjezd z křižovatky tak, že vozidla odbočující následně do obytné zóny se dostanou do pozice zajišťující dostatečný rozhled. Ostrůvek je navržen z betonové zámkové dlažby, lemující obrubníky budou mít nadvýšení 14 cm, přičemž v místě pro přecházení jsou sníženy na 2 cm.

Zároveň bude nově proveden zpomalovací práh na vjezdu do Školní ulice a na Staré náměstí, bude opraven chodník u domu č.p. 162 a chodník v oblouku parkoviště na náměstí U Brány. Dojde k opravě živice v Hroznětínské ulici od křižovatky s Jáchymovskou ulicí po dům č.p. 161. Stávající stožár veřejného osvětlení s trojramenným výložníkem bude posunut; na roh ulic Hroznětínská – Školní bude přidán nový stožár a místo pro přecházení v Hroznětínské ulici bude pro zvýšení viditelnosti a bezpečnosti oboustranně osvětlen samostatnými svítidly.

  • Situace-jachymovska-hroznětínská - zde.
    Situace přechody - zde.


    Zdroj: město OstrovKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy