Ostrov: Město ocenilo občana roku 2019

Stalo se již tradicí, že město Ostrov oceňuje každoročně své mimořádné občany. V tomto roce bylo jednání zastupitelstva města kvůli koronavirové pandemii přesunuto až na konec měsíce dubna, na výsledky ankety se tedy čekalo o něco déle.

dezinfekce

Ocenění Občan města roku 2019 bylo uděleno panu Tomáši Lesserovi, ostrovskému rodákovi, rytci karlovarské sklárny Moser, za jeho dlouholetou práci v oboru a získání významného francouzského vyznamenání – Řádu umění a literatury.

Dále byli nominováni: Josef Balák za dlouholetou aktivitu v oblasti alternativní kultury pro mladé, Marie Běhounková, členka Oblastní charity Ostrov, za její dlouholetou práci a nezištnou pomoc ostatním, Tomáš Huňáček za jeho dlouholetou úspěšnou podnikatelskou činnost v našem městě a podporu kulturních i sportovních aktivit, Petr Kadlec, předseda ZO ČZS, za jeho dlouholetou obětavou činnost pro zahrádkáře v Ostrově, Mgr. Ivan Machek za zásluhy v oblasti vzdělávání studentů gymnázia, práci pro širokou veřejnost a organizování besed s významnými osobnostmi, Ing. Lubomír Modrovič, člen Konfederace politických vězňů, za jeho iniciativu v péči o Rudou věž smrti a osvětu v oblasti historie a osudů politických vězňů, Václav Nekola, ostrovský řezbář, nominován in memoriam, za jeho dlouholetou řezbářskou činnost, udržování tradice lidového řemesla a předávání svého umění dalším generacím, doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. za dlouholetou úspěšnou vědeckou práci v oblasti archeologie, antropologie, paleodemografie a její pedagogickou i publikační činnost, Václav Prantl za jeho úspěšnou policejní práci v oblasti drogové problematiky, Bronislava Řeháková za její dlouholetou práci a celoživotní zásluhy v oblasti předškolního vzdělávání, Dalibor Stach – nominován in memoriam za svou dlouholetou činnost a úspěchy v oblasti výtvarné fotografie u nás i v zahraničí a Milan Štěpánek za jeho téměř třicetiletou úspěšnou podnikatelskou činnost a podporu veřejného života města Ostrov.

Všichni nominovaní byli pozváni na slavnostní koncert „Pocta klasikům,“ který byl prologem 6. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera, kde obdrželi z rukou místostarosty města Marka Poledníčka pamětní listy. 


Zdroj: město Ostrov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy