Ostrov: Město nabízí seniorům službu Anděl na drátě

Město Ostrov nabízí osamělým seniorům zapůjčení tísňového tlačítka v rámci programu NON-STOP asistenční služby tísňové péče Anděl na drátě. Pomoc je klientům poskytována 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu, po celý kalendářní rok.

dezinfekce

Klienti si budou sami hradit pouze paušální měsíční poplatek ve výši 380 Kč. Na úhradu lze využít příspěvek na péči. Město Ostrov disponuje omezeným počtem zařízení, konkrétně 10 hodinkami, jejichž přidělení není nárokové. Předávání hodinek probíhá průběžně od září 2019 a polovina z nich již má své majitele. 

Cílovou skupinou pro zařazení do programu a zapůjčení zařízení tísňové péče jsou senioři ve věku nad 70 let s trvalým pobytem v Ostrově nebo jeho místních částech, kteří žijí sami v domácnosti. Žadatel souhlasí s provedením sociálního šetření sociálním pracovníkem. Služba není určená osobám závislým na alkoholu ani jiných psychotropních látkách a dále osobám s vážným duševním onemocněním. Zájemce o službu vyplní Žádost o zařazení do projektu tísňové péče. K žádosti je nutné doložit průkaz totožnosti, případně průkaz osoby zdravotně postižené (ZTP, ZTP/P). Součástí žádosti je i vyjádření obvodního lékaře, popř. další doporučení odborného lékaře.

Bližší informace o programu i formuláře žádostí jsou k dispozici na webových stránkách Města Ostrov, nebo přímo na Městském úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, paní Marie Marcinková, kancelář č. A.1.23, tel. č. 354 224 858 nebo email: mmarcinkova@ostrov.cz.


Zdroj: město Ostrov

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy