Obezita má i chirurgické řešení – nově v Nemocnici Karlovy Vary

Karlovarská krajská nemocnice a.s. zavedla v rámci chirurgického pracoviště do svého spektra výkonů také specializované výkony pro výraznou a dlouhodobou redukci hmotnosti a zařadila se tak k ostatním odborným centrům chirurgické léčby obezity v ČR. Vzniklé Centrum je jediným takovým pracovištěm v karlovarském kraji.


Centrum je jediným takovým pracovištěm v karlovarském kraji.

Obezita je závažné chronické onemocnění, které způsobuje mnoho zdravotních komplikací, přispívá ke zkrácení života a snížení jeho celkové kvality. V České republice se potýká s obezitou 20 až 25 % dospělých mužů a žen a jejich počet stále narůstá. Stupně obezity se dělí do několika kategorií podle indexu tělesné hmotnosti, tzv. BMI (Body Mass Index). Podle BMI lze poté určit, v jaké kategorii se pacient nachází a jaká forma léčby připadá pro daného pacienta v úvahu.

Při léčbě obézních pacientů lze postupovat dvěma způsoby – konzervativně či chirurgicky. Konzervativní léčba je vždy prvním řešením a spočívá ve zhodnocení kalorického příjmu, stravovacích návyků a jídelníčku. Poté musí dojít k úpravě životosprávy, adekvátní analýze nejen jídelníčku, ale i životních návyků, psychického nastavení a k nastavení pohybových aktivit. Je možné využít i léky – tedy tzv. farmakologickou léčbu, zejména jako startovací či podpůrný stimul. Tato léčba obezity trvá většinou nejméně 3 až 6 měsíců a dle jejího průběhu, výsledků i spolupráce pacienta může přijít  na řadu chirurgická léčba – bariatrická chirurgie.

„Zahájili jsme provoz bariatrického centra, což je centrum pro chirurgickou léčbu obezity zejména ze zdravotních indikací s návazností na kompletní předoperační i pooperační péči,“ uvedl primář chirurgického oddělení Nemocnice Karlovy Vary MUDr. Josef März, „naším zájmem je poskytovat tuto péči ne jako kosmetický byznys, ale jako ověřenou metodu, která je součástí léčby řady jiných onemocnění.“ 

Centrum pro chirurgickou léčbu obezity v KKN poskytuje nejen chirurgickou část, ale koordinuje i předoperační a pooperační sledování a  péči o pacienta s nadváhou ve spolupráci s dalšími odborníky – psychologem, obezitologickou ambulancí, nutričním specialistou a dalšími. Spolupracuje i s ambulancí zaměřenou na obezitu – ObeRisk. Umožní tak pacientům celkový přístup k léčbě tohoto onemocnění, které přináší řadu rizik, jako například diabetes, aterosklerózu, deprese či snížení plodnosti. 

„Bariatrická chirurgie jednoznačně prokazuje nejlepší dlouhodobý efekt pro léčbu obezity a další nejbližší takové centrum je v Praze,“ doplnil primář.  

Centrum pro chirurgickou léčbu obezity Nemocnice Karlovy Vary úspěšně provedlo 26. ledna 2022 první rukávovitou resekci žaludku. Informace k Centru jsou pacientům k dispozici na webových stránkách: bariatrie.kkn.cz, včetně kontaktů a možnosti online objednání.  Mojelecbaobezity.cz

Zdroj: FB Karlovarská krajská nemocnice


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy