Nové Sedlo: Na setkání se řešila prašnost a zápach z firmy AMT (TV Západ)

Za velkého zájmu veřejnosti se na Městském úřadě v Novém Sedle na Sokolovsku konalo ve středu 18. října veřejné jednání. Jeho jediným bodem byl problém prachu a zápachu ze zdejšího provozu sušičky na skleněné střepy. Ty dodává firma AMT Příbram s.r.o. zdejšímu výrobci lahví.

zprávy uniweb weby

Okolo 80 občanů si přišlo vyposlechnout informace o stavu třídící linky na zpracování odpadových střepů včetně sušičky. Občané požadují vyřešení situace a dokládají, že i přes vypršení zkušební provozu linka jede. 

„My jsme na základě podnětů, které jsme obdrželi od občanů Nového Sedla, provedli několik kontrolních prohlídek a zjistili jsme, že pravděpodobně došlo k pochybení, resp. k porušení povinnosti podle stavebního zákona. Dále postupujeme podle stavebního zákona a tudíž řešíme přestupek. V případě, že se prokáže provinění nebo-li, že bude naplněna skutková podstata přestupku, může dostat vlastník stavby nebo provozovatel v této fázi pokutu,“ uvedl vedoucí stavebního odboru města Chodova Jiří Čepelák.

Během jednání lidé projevovali nesouhlas se současným stavem a vinili firmu z nezájmu situaci řešit. Popudilo je také, že AMT zastupoval na jednání externí pracovník, který dle vlastních slov řeší především „papíry“.

„Nemám z toho moc dobrý pocit. Velice mě mrzí, že nepřijel majitel firmy pan Cimburek. Řekla bych, že se nám spíše vysmívají, když ani majitel firmy nepřijel, aby nám to objasnil. Nebo on ví, že tady skutečně ten problém je a nechce to řešit. To je můj názor,“ zlobila se jedna z účastnic setkání Jitka Jánová.

Snažili jsme se poskytnout prostor k vyjádření i druhé straně, firmě AMT, ale její jednatel Martin Cimburek se odmítl k věci vyjádřit. Firma požádala po úpravách o povolení zkušebního provozu. K tomu doložila všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy.

„Oblastní inspektorát bezpečnosti práce, Krajská hygienická stanice, Krajský úřad, Hasičský záchranný sbor - všechna tato vyjádření jsou s nějakými podmínkami. Podmínky jsou pro zkušební provoz. Jedna z věcí, která zde nebyla jmenovaná, tak v rámci zkušebního provozu se bude muset ověřit hlučnost provozu, samozřejmě prašnost a zápach. V případě, že nastanou nějaké zádrhele, tak jsou zde velice tvrdé postupy, jak dosáhnout toho zlepšení,“ vysvětlil Marek Vávra, odborník z oblasti ekologie. 

Úřad tak podle zákona musí zkušební provoz povolit. 

„Teď je to ve fázi, kdy nám nezbývá nic jiného, než vydat kladné rozhodnutí, kterým se povolí zkušební provoz,“ potvrdil Čepelák.

Lidé se situací nejsou spokojeni a chtějí nápravu. 

„My tedy doufáme, že se zlepší ta situace, za kterou zde vlastně válčíme. Věřím tomu. Pokud ne, tak bychom holt museli udělat jiné záběry nebo záměr úplně na jinou cestu, protože my ten vzduch chceme mít čistý,“ zdůraznila obyvatelka města Eva Sewaldová.

V nejbližších dnech má dojít k povolení zkušebního provozu. Ze strany města došlo během veřejného jednání k příslibu dalšího setkání s občany.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
SZO

Hlavní zprávy

 

seo uniweb