Cheb: Podle města hygiena komunikuje málo, nemocnice dobře (TV Západ)

Zasedání krizového štábu nyní probíhá na chebské radnici každý týden v pondělí. Situace se během nouzového stavu rychle mění, a tak je potřeba spolu s dalšími složkami IZS reagovat a koordinovat pomoc.

dezinfekce

„My jsme zaznamenali zlepšení situace u policistů, kteří hlídkují na hraničních přechodech, hlavně na Svatém Kříži se jim podařilo dobudovat důstojné zázemí. Takže už tam neživoří v provizorních podmínkách, ale mají tam přistavený kontejner, napojení na elektřinu. Mohou tedy už působit poměrně plnohodnotně. Z hlediska hasičského záchranného sboru je velmi potěšující informací, že poté, co se podařilo po skončení karantény obnovit činnost v Mariánských Lázních, tak i v Chebu, kde byla jedna ze směn v karanténě, se v průběhu tohoto týdne vrátí do běžného režimu. Hasičský záchranný sbor tedy bude k dispozici kompletně. Bohužel se nám i tady ve městě množí případy lidí, kteří nemají ochranné prostředky – nenosí roušky. Městská policie pokutovala už více jak deset podobných lidí, Policie ČR pět. Tito lidé byli předáni do správního řízení a tam jim následně bude uvalena sankce,“ popsal starosta Chebu Antonín Jalovec.

O situaci v chebské nemocnici, kde bylo pět pozitivních výsledků testů z celkových sedmdesáti, je město pravidelně informováno. A věří, že se situace zlepší. 

„Právě v nemocnici bude ve středu zprovozněno odběrové místo. Konečně. Protože už je tam připraveno již téměř 14 dní. Bohužel ale chyběly odběrové sady. Takže snad od středy bude možnost výrazně rozšířit testování v Chebu a okolí právě v odběrném místě v chebské nemocnici,“ doplnil informaci Jalovec. 

Město naopak kritizuje způsob informování od Krajské hygienické stanice. 

„Musím říci, že postoj hygienické správy je pro mě nepochopitelný. Domnívám se, že nikdo nevolá po tom, aby nám byly poskytnuty konkrétní údaje se jmény, adresami atd. I když si myslím, že např. krizový štáb, starosta by měl být schopen s těmito údaji pracovat. Samozřejmě v režimu příslušného utajení a nakládání s osobními údaji. Na druhou stranu se k nám dostávají informace – sice přes Krajský úřad, ale ne úplně aktuální a s poměrně velkým zpožděním. Pokud máme zodpovědně rozhodovat a reagovat na vzniklou situaci, tak k tomu potřebujeme i podklady a těch se nám bohužel nedostává,“ postěžoval si starosta. 

Činnost úřadu je omezena, ale důležité úkony lze vykonat. 

„Lidé běžně nemají přístup na Městský úřad. Odbavují se pouze nejnutnější záležitosti, které nesnesou odklad. V tom případě, ale je vždy prvotní telefonický kontakt, na webu jsou zveřejněna telefonní čísla, na která se mohou občané obracet. Po telefonickém kontaktu úředník rozhodne, jestli záležitost může počkat, zda jí odbaví na základě elektronické žádosti, e-mailem či přes telefon. Nebo v případě nejvyšší nutnosti, zda je zapotřebí osobní kontakt a přítomnost občana. Proto máme určené časy v pondělí a ve středu vždy po třech hodinách, kdy se občan v domluveném čase dostaví na úřad a to za velmi přísných režimových opatřeních. Ve speciální místnosti si může danou věc s úředníkem projednat, podepsat příslušné dokumenty, věci odbavit. Místnost je poté znovu vydezinfikována a občan je odveden před úřad. Je tím zajištěna maximální bezpečnost jak úředníků, tak občanů,“ dodal starosta Jalovec.

V další části rozhovoru, kterou uvedeme v dalším vysílání se dozvíte o systému distribuce roušek, úlevách pro podnikatele či organizaci letošních zápisů do škol a školek. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy