Mariánské Lázně: V nemocnici byla potvrzena nákaza COVID

V Nemocnici Mariánské Lázně byla potvrzena pozitivita na SARS-CoV-2. Výskyt se objevil v celkovém sledovaném počtu jen u několika pacientů a zdravotníků. U obou skupin byla ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje zahájena okamžitá karanténa, sledování blízkých kontaktů a dále učiněna veškerá možná dostupná protiepidemiologická opatření. Následně bylo informováno vedení města Mariánské Lázně.

dezinfekce

Výskyt nákazy mezi zaměstnanci a pacienty Nemocnice Mariánské Lázně je zcela očekávaným vývojem, vzhledem k všeobecnému nárůstu nemocných, nicméně jsou učiněna v maximální možné míře ochranná opatření proti dalšímu šíření nákazy. Zdravotníci jsou rozčleněni tak, aby byly pracovní týmy od sebe oddělené a tím se snížilo riziko jejich vzájemného nakažení.

Nemocnice Mariánské Lázně disponuje dostatečnou zásobou ochranných pracovních pomůcek, a to z dodávek z Karlovarského kraje a také z vlastních nákupů. Z řad různých dobrovolníků a dárců také obdrželi velké množství respirátorů a ochranných štítů.

"Vnímáme neuvěřitelnou podporu a solidaritu ze stran veřejnosti. Zdravotníci pracují za psychicky i fyzicky náročných podmínek. Děkujeme za pomoc v podobě zdravotnického materiálu, svačinek, pochoutek, jídel, nápojů, ale i milých slov. Máme výborný tým zdravotníků a zaměstnanců. Děkujeme jim za jejich nasazení, přístup a profesionalitu při poskytování péče o pacienty v této vypjaté době," uvádí na svých facebookových stránkách nemocnice. 

"Ujišťujeme veřejnost, že nadále budeme pokračovat v přísných protiepidemiologických opatřeních, s úsilím pro zachování chodu oddělení a maximalizací zajištění ochrany našich hospitalizovaných pacientů před nákazou," dodává.


Zdroj: fb Nemocnice Mariánské Lázně

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy