Kynšperk: Pokračuje záchrana středověké brány a vedlejší synagogy (TV Západ)

Pravděpodobně poslední dochovaná středověká brána v regionu se nachází v Kynšperku nad Ohří. Je připomínkou mohutného opevnění a město se nyní pokouší o její záchranu včetně vedlejší bývalé židovské modlitebny. Důležitým momentem celé situace bylo odkoupení obou budov, protože město děsil jejich technický stav.

dezinfekce

Původní majitel se o domy desítky let nestaral.

„Tam dlouhodobě pršelo, sněžilo, začaly tam už růst i nálety a samozřejmě u budovy bylo obrovské riziko, že nám spadne takzvaně na ulici. Takže z tohoto důvodu jsme začali konat určité věci už v roce 2019,“ uvedl starosta Kynšperka Marek Matoušek. 

Na brance provedli první zajiš'tovací práce, nová střecha zajistila, že do objektu již nezatéká

Nyní se rozběhly práce i na vedlejší budově.

„Ta budova číslo popisné číslo 9, ta židovská modlitebna, ta se teď již rozebírá a přebírají se různé soustavy a různé trámy, jestli budou znova použitelné. A město má každý rok, sepsáno ve smlouvě se společností, která toto dělá tak, že budeme investovat vždycky minimálně 1 milion korun a plus získanou dotaci. Pro letošní rok jsme získali 800 tisíc korun od Ministerstva kultury,“ přiblížil Matoušek.  

Specializovaná firma, které po republice renovovala řadu památkově chráněných objektů, nyní pracuje na odkrývání jednotlivých částí. Práce nelze urychlit vzhledem ke způsobu oprav a dodržení technologických postupů.

„My teď prioritně musíme zabezpečit štít vedlejšího objektu tak, aby nám nespadl. A pak musíme snést to poškozené roubení, které na tom objektu je. To se bude nahrazovat replikou, ale napřed se pod tím musí vyspravit to zdivo. Takže plán na letošní rok je zasanovat štít, sundat veškeré dřevěné prvky na tom objektu, který opravujeme, opravit to cihelné zdivo, zasanovat ho tak, abychom na něm příští rok mohli pokračovat tím, že začneme klást to roubení a jakmile budeme klást roubení, začneme vyměňovat prvky, které jsou vodorovné a ten objekt začne dostávat zpátky svůj původní rozměr. Je to složitá práce, je to náročná práce, a jak jsem říkal předtím, je to opravdu na hodně, hodně zkušeného řemeslníka. To se nedá ošidit, památka se nedá ošidit, památku děláte pořádně nebo ji nedělejte vůbec. To je hlavní zásada,“ vysvětlil Martin Volný, technický dozor stavby a autor projektu.  

Původní opevnění bylo rozsáhlé a ve městě se nachází další pozůstatky například vodního příkopu za současnou hasičskou zbrojnicí.

„Můžeme si říct, že kolem toho hradu bylo město a to město bylo ještě chráněno dalším kruhem hradeb. Takže bylo opevnění hradu a následně bylo opevnění města, které k tomu hradu patřilo. Takže dá se říct, že možná ty hradby měly v okruhu třeba dva kilometry,“ vysvětlil Martin Volný, technický dozor stavby.  

Opravy probíhají pod kontrolním dohledem Památkového úřadu, aby se kontrolovaly a diskutovaly technické postupy a nově odkryté situace. Konečný stav by měl nastat po zhruba 6 - 10 letech. Město by zde chtělo zřídit malé muzeum historie a zvažuje sem přesunou Infocentrum.

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024