Krušnohorské obce zapsané na Seznam UNESCO založí oblastní destinační agenturu

Starostové krušnohorských obcí v Karlovarském kraji zapsaných na Seznam UNESCO založí pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti MontanregionErzgebirge/Krušnohoří oblastní destinační agenturu. Ta bude moci čerpat peníze z národních i evropských zdrojů na dobudování infrastruktury v obcích i propagaci chráněných území.

dezinfekce

Kraj také bude apelovat na ministerstvo pro místní rozvoj, aby prioritně zohlednilo potřeby těchto obcí při hodnocení žádostí o dotace. Na společném jednání se na tom dohodli hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, uvolněný zastupitel pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěch Franta a starostové Božího Daru, Abertam, Horní Blatné a Jáchymova.

O zápisu hornické krajiny Krušnohoří, jejíž tři součásti leží na území Karlovarského kraje, rozhodl mezinárodní výbor UNESCO v červenci letošního roku. Pro oblasti, které jsou součástí zápisu, to v budoucnu může znamenat velký nápor turistů a návštěvníků z domova i zahraničí.

„Proto jsme se dohodli, že starostové společně s obecně prospěšnou společností Montanregion Krušnohoří založí oblastní destinační agenturu, která bude moci čerpat dotace z programů ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva kultury. Zaměřila by se i na jednotný marketing a propagaci území Krušných hor. V první řadě by se oblastní destinační agentura mohla pokusit podat žádost o finanční příspěvek na ministerstvo kultury například na pořízení informačních tabulí, nebo přípravu webových stránek oblastí zapsaných do UNESCA,” uvedla hejtmanka.

Starosta Božího Daru a senátor Jan Horník svolá jednání o oblastní destinační agentuře ještě na tento týden.

Jak uvedl uvolněný zastupitel Vojtěch Franta, nejpodstatnější je, že obce začnou spolupracovat, a to nejen mezi sebou, ale i se saskou stranou, a budou využívat příklady dobré praxe z míst, kde umějí zápis na Seznam UNESCO v cestovním ruchu využít. Kromě společného marketingu a propagační kampaně je pak podle něj třeba vytvořit návštěvnické centrum, kde by turisté dostali veškeré informace o tom, co lze v oblastech zapsaných na Seznam UNESCO vidět, či jaké služby v území najdou.

„Pro tyto účely by se velmi dobře hodila vila Zenker v Abertamech, která je unikátní památkou meziválečné moderny a jednou by se mohla stát stejně reprezentativním symbolem kraje, jako je například vila Tugendhat v Brně,“ dodal Vojtěch Franta.

Starostka Abertam Jana Rojovská v této souvislosti navrhla dále řešit využití a budoucí provoz vily, na němž by se mohl podílet Karlovarský kraj. 

Řešit se bude i doprava a parkování v krušnohorských obcích.

„Kraj připravuje návrh rozpočtu na rok 2020, v němž bychom měli počítat s prostředky speciálně pro ty obce, jež jsou zapsané na Seznam UNESCO. Dotace by čerpaly prostřednictvím krajského Programu obnovy venkova,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová.

Hejtmanka také bude apelovat na ministryni pro místní rozvoj, aby potřeby obcí zapsaných na Seznam UNESCO byly zohledněny při předkládání žádostí o dotace.


Zdroj: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského krajeKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy