Krajské i senátní volby se blíží, volit je možné tentokrát i v karanténě a v izolaci

V letošním roce se konají volby do zastupitelstev krajů a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Jejich termíny byly stanoveny na 2. - 3. října 2020 a 9. - 10. října 2020. Organizace voleb se však tentokrát mění v důsledku šíření nákazy koronavirem.


Volit budou ale moci i lidé, kteří jsou v karanténě či v izolaci. Volební stanoviště v souladu s novým zákonem o zvláštních způsobech hlasování zřídí Krajský úřad Karlovarského kraje.

„Občané v našem kraji, kterých se nákaza koronavirem nedotkla, mohou přijít k volbám jako obvykle ve volebních okrscích, ve kterých jsou zapsáni dle svého místa trvalého pobytu. Pokud volič nebude volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje volit v jiném volebním okrsku, samozřejmě pouze v územním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,“ upřesnila ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje Martina Vránová.

Žádost o vydání voličského průkazu je nezbytné doručit nejpozději do 7 dnů před konáním voleb poštou, datovou zprávou, osobně lze žádost podat do 30. září 2020 16 hodin.

Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu PČR okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu svého volebního okrsku. Okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Kontakty k volbám jsou uvedeny na webových stránkách obcí.

„Někteří lidé jsou však v souvislosti s onemocněním COVID-19 v karanténě nebo v izolaci. Volit ale samozřejmě mohou, umožňuje jim to zákon o zvláštních způsobech hlasování do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Krajský úřad za tímto účelem zřídí tři volební stanoviště pro příjezd voličů motorovým vozidlem, a to v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu. Dále mohou volit i lidé v uzavřených pobytových zařízeních sociálních služeb a zdravotnických zařízeních poskytovatelů lůžkové péče, případně je možné volit do zvláštní přenosné schránky. Seznamy osob v karanténě a izolaci bude doručovat krajskému úřadu Ministerstvo zdravotnictví ČR a Česká správa sociálního zabezpečení, případně se volič při vlastní volbě může prokázat vydaným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice o karanténě nebo izolaci,“ dodala ředitelka krajského úřadu.

Hlasování osob v karanténě či izolaci, volební stanoviště

Hlasování obyvatel v karanténě či v izolaci je možné:
    1. U volebního stanoviště.
    2. Při pobytovém zařízení (např. domov důchodců, sociální zařízení apod.).
    3. Do zvláštní přenosné schránky.

Ve všech způsobech hlasování platí, že oprávněný volič musí prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu.

1. U volebního stanoviště může volič volit pouze z motorového vozidla. 
    • pro občany s trvalým pobytem v okrese Cheb bude zřízeno volební stanoviště v areálu Karlovarské krajské nemocnice, K Nemocnici 1204, Cheb 
    •    pro voliče z okresu Sokolov v areálu Krajské správy a údržby silnic, Chebská 282, Sokolov
    •    pro voliče z okresu Karlovy Vary v areálu sídla Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech Dvorech, Závodní ulice 353/88

Volič z jednoho okresu nemůže volit v jiném okrese. 

Hlasování bude probíhat ve středu 30. září 2020  od 7 do 15 hodin, a u druhého kola senátních voleb ve středu 7. října 2020.  Hlasování bude umožněno všem oprávněným voličům, kteří v 15 hod budou čekat na hlasování před volebním stanovištěm.

2. Hlasování při pobytovém zařízení probíhá v případě, že pobytové zařízení je uzavřeno, oznámení o uzavření zasílá krajskému úřadu Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje. K provedení voleb se komise pro hlasování dostaví do pobytového zařízení. 

Hlasování bude probíhat ve čtvrtek 1. října 2020 v době od 7 hodin do 22 hodin a v pátek 2. října 2020 od 7 do 18 hodin, u druhého kola senátních voleb 8. října a 9. října 2020. Krajský úřad může dobu pro hlasování prodloužit.

3. O možnost hlasovat do zvláštní přenosné schránky může oprávněný volič s nařízenou karanténou nebo izolací telefonicky požádat na telefonním čísle, které zveřejní krajský úřad na svých internetových stránkách, a to nejpozději do čtvrtka 1. října 2020 do 20. hodiny, u druhého kola senátních voleb do čtvrtka 8. října 2020. 

Hlasování bude probíhat v pátek 2. října 2020 od 7 do 22 hodin a 3. října 2020 od 7 do 14 hodin, u druhého kola voleb do Senátu v pátek 9. října a sobotu 10. října 2020. V případě potřeby může krajský úřad ve druhém dni voleb prodloužit hlasování, a to nejdéle o 3 hodiny.

U tohoto druhu hlasování je nutné upozornit, že komise pro hlasování se dostaví do místa, kde pobývá oprávněný volič, vyzve oprávněného voliče k hlasování (může s oprávněným voličem dohodnout způsob hlasování, např. v bytě, u bytu apod.) a vyčká nejvýše 10 minut. Pokud se oprávněný volič nedostaví, platí, že hlasování odmítl.

Uvedené zvláštní způsoby hlasování se použijí i pro hlasování v místním referendu konaném v souběhu s volbami do zastupitelstev krajů v Chodově.

Informace ke krajským a senátním volbám najdete na internetových stránkách Karlovarského kraje.

V případě potřeby poskytne nezbytné informace Mgr. Kristina Hrabáčková (kristina.hrabackova@kr-karlovarsky.cz, mobil 736 650 143), popř. Mgr. Johana Vydrová (johana.vydrova@kr-karlovarsky.cz, mobil 739 604 885). 


Zdroj: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
weby uniweb