Kraj nabídne učitelům nastupujícím do krajských škol náborové příspěvky

Karlovarský kraj pokračuje v řešení nedostatku kvalifikovaných učitelů na základních i středních školách v regionu. Nově nastupujícím učitelům do základních a středních škol zřizovaných krajem proto nabídne náborové příspěvky ve výši 200 tisíc korun. Po jednání Rady Karlovarského kraje to potvrdil hejtman Petr Kubis.

dezinfekce

„Je to další opatření, kterým chceme přispět ke zlepšení situace ve školách, kde chybějí kvalifikovaní učitelé. Podle našeho průzkumu je třeba v krajských školách obsadit do začátku nového školního roku 36 míst učitelů. Podobně jsou na tom ale i školy zřizované obcemi v našem kraji. Proto jsme podpořili také výuku učitelů 1. stupně, kteří si v rámci programu celoživotního vzdělávání budou moci v Chebu, na pracovišti Fakulty pedagogické ZČU doplnit kvalifikaci v rámci programu celoživotního vzdělávání,“ uvedl hejtman a dodal, že kraj v současnosti připravuje rovněž dotační program pro základní a střední školy zřizované obcemi, kde bude navíc podmínkou poskytnutí náborového příspěvku finanční spoluúčast příslušné obce.

Náborový příspěvek ve výši 200 tisíc korun bude moci získat učitel, který splňuje příslušnou odbornou kvalifikaci. Výjimku mají učitelé odborných předmětů a praxe bez „pedagogické způsobilosti,“ kteří se zavážou doplnit si vzdělání příslušným studiem.

„Podmínkou poskytnutí náborového příspěvku bude závazek učitele setrvat v pracovním poměru 5 let. Zájemce o příspěvek navíc musí být v novém působišti zaměstnán nejméně na 0,75 pracovního úvazku a musí také splňovat podmínku, že v předcházejících dvou letech nepracoval jako pedagogický pracovník v regionálním školství,“ vysvětlil krajský radní Jaroslav Bradáč.

Na výplatu náborových příspěvků byly z rozpočtu kraje vyčleněny prozatím 4 miliony korun.

Pravidla po poskytování náborových příspěvků jsou zveřejněna na webových stránkách kraje.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy