Kraj bude pracovat na rozvoji digitální technické mapy regionu

Ucelený mapový výškopis a polohopis zobrazuje stavební i přírodní objekty reálného světa (např. budovy, silnice, sloupy, stromy) a průběhy inženýrských sítí, které se v daném území nacházejí. Pomůže to hlavně městům, obcím, správcům inženýrských sítí, ale i soukromým vlastníkům pozemků a investorům.

zprávy uniweb weby

"Karlovarský kraj patří k republikovým premiantům v oblasti tvorby digitální technické mapy. Vnímáme to jako velkou výhodu vzhledem k tomu, že na krajské úřady padne, v rámci zákona o zeměměřičství, povinnost zpřístupnit digitální technickou mapu kraje, a to do 30. června roku 2023. Od tohoto data bude nutné zapracovávat do nově vytvořené digitální mapy a informačního systému veškerá aktuální geodetická zaměření staveb a infrastruktury na území Karlovarského kraje, včetně popisných dat,“ upřesnil krajský radní Josef Janů. 

Celkové výdaje v maximální výši 230 milionů korun budou částečně hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z rozpočtu Karlovarského kraje.

Připravovaný informační systém DTM bude spravovat Český úřad zeměměřičský a Katastrální úřad. Tímto způsobem budou propojené všechny kraje České republiky. 

Realizace projektu je plánovaná na časové období let 2020 – 2023.Zdroj: fb Karlovarského kraje

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
SZO

Hlavní zprávy

 

seo uniweb