Karlovy Vary: Veřejné projednání dopravního generelu města

Statutární město Karlovy Vary oznamuje, že veřejné projednání dle §10f zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) se uskuteční ve čtvrtek 8. 10. 2020 od 15:00 hod. v Lidovém domě Karlovy Vary, Školní 358/7, Karlovy Vary, Stará R

zprávy uniweb weby

"Upozorňujeme účastníky veřejného projednání na nutnost dodržovat aktuální mimořádná opatření v souvislosti s epidemiologickou situací, především používat ochranné prostředky dýchacích cest, například roušku," uvádí na svých stránkách Magistrát města Karlovy Vary. 

Návrh koncepce je dostupný na webových stránkách
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK013K
https://kvprojekty.cz/plan-udrzitelne-mestske-mobility-a-generel-dopravy
https://mmkv.cz/cs/dokument-plan-udrzitelne-mestske-mobility-generel-dopravy


Zdroj: Jan Kopál, tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary 

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
SZO

Hlavní zprávy

 

seo uniweb