Karlovy Vary: V KKN se rekonstruuje pavilon L, začíná demolice budovy M (TV Západ)

V úterý 30. května se v Karlovarské krajské nemocnici konalo setkání s novináři spojené s informací o průběhu realizace Generelu modernizace tohoto klíčového zdravotnického zařízení. V rámci 1. etapy pokračuje také rekonstrukce pavilonu L.


„Aktuálně probíhá rekonstrukce a dostavba pavilonu L, kde bude transfúzní stanice a další pracoviště. To je investice za celkem 275 milionů korun plus vybavení, které půjde ale z velké části z evropských fondů. Bude se demolovat tato budova M, což je bývalé dětské oddělení. Ty náklady jsou někde kolem čtyř milionů korun. Nicméně je to pouze další část realizace generelu, který bude pokračovat až do roku 2030, kdy se ty celkové investiční náklady určitě přesáhnou 3 miliardy korun,“uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. 

V budově L, která prochází celkovou rekonstrukcí, vznikají kromě technických oborů jako odpadové hospodářství nebo skladu speciálního zdravotnického materiálu, také další provozy. 

V prvním a druhém nadzemním podlaží budou prostory tranfúzního oddělení. Zde v rámci dotačního programu ReactEU najdou po dokončení rekonstrukce místo vestavěné komorové mrazáky a lednice pro skladování plazmy a krve. Součástí má být i centrální měření teploty a vlhkosti všech místností a lednic včetně mrazáků, šokové zmrazovače plazmy, velkokapacitní centrifugy a další vybavení v celkové hodnotě 60 milionů korun, přičemž 70 % uhradí zmíněný evropský fond. 

Ve třetím podlaží se plánují administrativní prostory. Ve čtvrtém, nadstavbovém, patře najde místo Oddělení biomedicínského inženýrství a provozně-technický úsek. 

Ceny stavebních prací a materiálů se za poslední dobu stále drží na vysoké úrovni, ale u pavilonu L se soutěžilo ještě před skokovým navýšením.

„Co se týče pavilonu L, tam jsme vy soutěžili ještě před krizí. Nicméně tím, že jsme dělali ještě úpravu nástavby na tu budovu, tak se zvýšily investiční náklady. To, co se bude odehrávat v následujících etapách, tam ještě ty veřejné zakázky neprobíhají. Tam právě probíhá zpracování projektové dokumentace a já budu věřit, že v momentě, kdy budeme tyto veřejné zakázky vypisovat, tak se stavební trh zase vrátí někam k normálním hodnotám,“ vyjádřil naději hejtman. 

Během několika týdnů také začne plánovaná demolice dekádu prázdného pavilonu M, kde dříve mimo jiné sídlilo dětského oddělení a ORL, za 3,4 milionu korun. 

„Tohle byla budova, která už tenkrát byla nepoužitelná. Jednak kvůli svému technickému stavu dřevomorce a vlhkosti a pak samozřejmě díky svým vnitřním dispozicím, kdy prostě návratnost investice do komplexní rekonstrukce by nebyla reálná. Proto je určena k demolici. Už před několika lety ty provozy, které tu byly, pro ně byly zrekonstruovány a dostavěný prostory jinde v nemocnici tak, aby to bylo pod jednou střechou navíc. A v tuhle chvíli ta budova je určena k demolici,“ potvrdil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März. 

Z budovy, do které v poslední době pořádají nájezdy vandalové a ohrožují tím i další provozy nemocnice, zůstane zachován pouze jeden díl. 

„My si z budovy M chceme ponechat a ve spolupráci s památkáři zachovat zachovat znak města, který už sem na tu budovu byl přenesen z nejstarší budovy v areálu v minulosti, čili je to nejstarší část vůbec karlovarské nemocnice a budeme pak řešit s nimi samozřejmě jednak jeho restauraci a případně umístění, to, jestli bude někde umístěn, vystaven v areálu nemocnice, nebo jestli budeme spolupracovat s muzeem, to je ještě předmětem diskuse,“ prozradil generální ředitel. 

Demolice v areálu budou pokračovat i nadále tak, aby umožnily vznik nového srdce nemocnice, trojpavilonu G1 až G3.

„Pokud všechno půjde dobře, tak v té další fázi, kdy by měla být provedena demolice a následně výstavba nového objektu G, což je zase stará část, nepoužitelná pro stávající provozy. Kdysi dávno tam byla jídelna, prádelna, v tuto chvíli tam jsou, část technických provozů, účtárna a podobně, které se budou stěhovat tak, aby ta budova byla volná. A jak jste říkal, když půjde všechno dobře, měla by být zdemolována budova G, vystavěna kompletně nová, včetně části onkologické a jako poslední na řadě by potom případně byly objekty u vjezdu, budova E a F, kde bychom chtěli postavit parkovací dům tak, abychom naplnili jednak potřebu kapacity nemocnice a předpokládáme, že částečně i těch okolních ulic,“ přiblížil März.

Práce podle Generelu zatím pokračují v časovém plánu.

„My máme podrobně zpracovaný harmonogram realizace jednotlivých objektů a ten pořád vychází do roku 2030. Zatím jsme v rámci tohoto harmonogramu na čas,“ potvrdil hejtman Petr Kulhánek. 

Podrobnosti ke Generelu Karlovarské krajské nemocnice najdou zájemci v odkaze v textové části reportáže. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy