Karlovy Vary: Ortopedické oddělení karlovarské nemocnice čekají zásadní stavební úpravy

Už je znám výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B, stavební úpravy ortopedie“. Rada Karlovarského kraje na svém posledním řádném zasedání odsouhlasila uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem společností STASKO plus. Stavební akce by měla vyjít na více jak 15,8 milionu korun včetně DPH.

dezinfekce

Areál karlovarské nemocnice postupně prochází proměnou tak, aby v budoucnu mohl sloužit jako centrum vysoce kvalitní zdravotní péče a poskytoval zároveň důstojné zázemí pro zdejší zdravotníky. Jednou z dalších stavebních akcí, která je naplánována na letošní rok, je právě modernizace ortopedického oddělení. To sídlí v pavilonu B ve čtvrtém nadzemním podlaží. „Do zadávacího řízení se přihlásili celkem čtyři zájemci. Rozdíl v nabídkách, které jsme dostali, byl až dva miliony korun. Vyhrála tedy společnost STASKO plus s nabídkovou cenou v hodnotě zhruba 15 832 000 včetně DPH. To jsou peníze, které jsme předpokládali, že ta rekonstrukce bude stát podle projektové dokumentace. Realizace stavebních prací by měla začít v půlce července a trvat by měla čtyři a půl měsíce. Takže do konce listopadu by mělo být vše hotovo, včetně odstranění případných vad a nedodělků, které takovéto stavby většinou provázejí,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek s tím, že kraj bude ještě investovat do lékařského vybavení v předpokládané výši 3 miliony korun včetně DPH.

Účelem navrhovaných stavebních úprav je modernizace prostoru sesterny. Zde by mělo dojít ke zřízení recepce a vznikne nové zázemí pro personál a pro příjem pacientů na oddělení. Dále je naplánována celková modernizace hygienických buněk u všech pokojů pacientů tak, aby lépe vyhovovaly současným standardům a potřebám hospitalizovaných. Samozřejmostí je jejich bezbariérovost. V neposlední řadě pak vznikne jeden nový nadstandardní pokoj. V rámci stavebních prací budou provedeny jak kompletní dispoziční úpravy oddělení, tak vyměněny veškeré rozvody vody, kanalizace, elektroinstalací, topení, vzduchotechniky či medicinálních plynů. Dále bude přeložena stávající stanice potrubní pošty do prostoru vyšetřovny a nainstalována nová klimatizace pro chlazení vybraných pokojů. Stěny i podlahy čekají povrchové úpravy, přibydou snížené podhledy a dojde rovněž k osazení nových dveří.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese