Karlovy Vary: Na opravu mostu v ul. kpt. Jaroše bude použit materiál s nevšedními vlastnostmi

Na mostě v ulici kpt. Jaroše v Karlových Varech proběhnou úpravy nutné k zesílení nosné konstrukce a odstranění nežádoucí deformace – průhybu mostu. Od prosince 2020 probíhají pod mostem přípravné práce pro montáž kotevních prvků a deviátorů. Na zesílení konstrukce zhotovitel, firma SMP CZ spolupracuje s experty z katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze.

webíky uniweb

Pro zesílení nosné konstrukce bude použit zcela nový materiál s označením SMA, což je zkratka pro „shape memory alloy.“ SMA je materiál s nevšedními materiálovými vlastnostmi, jako je tvarová paměť a super-elasticita. Principem tvarového efektu SMA je schopnost obnovit svůj původní tvarový stav v důsledku aktivačního zahřátí.

SMA je díky tomu možné použít jako předpínací výztuž pro betonové i ocelové konstrukce. Materiál je nejprve za běžné teploty vystaven aktivačnímu přetvoření (prodloužení) a následně uchycen ke konstrukci. Poté je prvek ohřán na aktivační teplotu cca 300°c a ponechán přirozeně chladnout. Během chladnutí se materiál snaží vrátit do tvaru před aktivací (zkrátit) a tím vyvine potřebné předpětí konstrukce ke které je uchycen.

Materiál byl vyvinut ve Švýcarských Federálních Laboratořích EMPA a je patentován firmou Re-fer AG. V rámci grantového úkolu byl tento materiál odborníky z ČVUT podroben řadě zkoušek a použit pro experimentální zesílení prvků ocelové nosné konstrukce na demolovaném mostě v Petrově. Pro použití na mostu v ulici kpt. Jaroše byly zhotovitelem v laboratořích Fakulty stavební ČVUT a EMPA ve Švýcarsku provedeny další potřebné zkoušky. Před a po zesílení budou provedeny zatěžovací zkoušky pro ověření předpokladů výpočtů, během celé realizace bude most monitorován z hlediska napětí v ocelových nosnících nosné konstrukce a průhybu celé konstrukce mostu.

Jedná se o celosvětově první použití tohoto materiálu pro zesílení trvalého, provozovaného mostu. Zhotovitel, firma SMP CZ a odborníci z Fakulty stavební ČVUT předpokládají další četné využití pro opravy mostů.    

Práce budou probíhat především pod mostem, omezení pro dopravu tak bude minimální a je plánováno v nočních hodinách.


Zdroj: Jan Kopál, tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary


Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniweby

Hlavní zprávy

 

weby uniweby
weby uniweb