Karlovy Vary: Na konci srpna skončí odklady ve splatnosti místních poplatků

Tolerance opožděných úhrad místních poplatků, kterou město Karlovy Vary zavedlo v rámci pomoci ekonomickým subjektům v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a koronavirových opatření, končí 31. srpna.

dezinfekce

Možnost využití tříměsíčního zpoždění oproti splatnosti dané v příslušných obecně závazných vyhláškách bez uplatňování sankcí za pozdní úhradu platila u poplatků ze psů, za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a poplatku z pobytu. Poplatníci mohli této tolerance využívat od konce března. Vzhledem k měsíční splatnosti poplatků a k ukončení nouzového stavu v měsíci květnu bude tolerována splatnost pohledávek vzniklých ke konci května posunutá o tři měsíce, tedy až do 31. srpna. Tímto termínem tolerance končí. Po 31. srpnu bude možné využít jen zákonem daných možností, tedy například žádosti o splátky nebo posečkání úhrady.

Nadále zůstává v platnosti částečné prominutí poplatku za vyhrazená parkovací místa a snížená sazba poplatku za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky.

Město vyzývá také poplatníky, kteří využili možnosti uložení povolenek k vjezdu do lázeňského území do depozita, aby si tyto povolenky do 31. srpna vyzvedli, případně zvážili možnost vrácení přeplatku.Zdroj: Helena Kyselá, tisková mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR