Karlovy Vary: Muzeum pomáhá se záchranou syslů

Sysel obecný patří mezi nejvzácnější druhy savců v České republice. Na počátku tisíciletí byl tento druh na pokraji vyhynutí. Muzeum Karlovy Vary spolupracuje na výzkumu a ochraně syslů už od roku 2012. Díky soustavné péči se daří početnost syslů zvyšovat a vznikají i nové syslí kolonie.

dezinfekce

V loňském roce byl známý jejich výskyt na třiceti devíti místech s celkovou odhadovanou početností 7 500 jedinců. O sysly pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v rámci Záchranného programu o sysla obecného. Spoluautorem záchranného programu je kurátor přírodovědných sbírek muzea a zoolog Jan Matějů, který se rovněž podílí i na současném vypouštění syslů do volné přírody.

„Vypouštění syslů do volné přírody jsme si poprvé, pod hlavičkou CHKO Slavkovský les, vyzkoušeli v letech 1999 a 2000 na Vítkově vrchu. Sysli zde nějakou dobu přežívali, ale bohužel dlouhodobě se tady neudrželi. Nové pokusy s vypouštěním jsme začali až v roce 2016, kdy bylo nutné posílit vymírající populaci syslů na golfovém hřišti v Olšových Vratech. Do umělých nor a nor zbývajících „místních rezidentů“ jsme vypustili dvaadvacet syslů ze Zoo Hluboká a v následujícím roce dalších dvaadvacet syslů, tentokrát ze Zoo Norimberk. Pokus se podařil a dnes už na hřišti zase žije více než stovka syslů,“ říká Jan Matějů.

Agentura ochrany přírody a krajiny a Muzeum Karlovy Vary se tímto způsobem pokouší zachránit i další malé populace syslů na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou, v Roudnici nad Labem a také v Břeclavi.

„V letošním roce jsme již po druhé posílili nevelkou populaci syslů na letišti v Roudnici nad Labem a dvacet syslů ze Zoo Brno jsme do umělých nor vypustili na letišti v Břeclavi. Kromě toho podporujeme i zcela nově založenou kolonii syslů na Písečném vrchu v Českém středohoří. Tam jsme letos vypustili celkem čtyřicet syslů pocházejících ze Zoo Opel a Zoo Norimberk z Německa a také ze Zoo Hluboká,“ přibližuje Matějů.

Většině populací, které byly uměle posíleny vypuštěním syslů odchovaných v zoo, i nově založené kolonii na Písečném vrchu se zatím, zdá se, daří. Na lokalitě Hliniště pod Milou však prvotní výsadek z roku 2019 úspěšný nebyl.

„Nevíme přesně, proč se vypouštění na Hliništi nepodařilo, na vině může mimo jiné být velmi horké počasí i přílišné množství křovin v okolí. Každopádně se pokusíme  vzniklé chyby napravit a se sysly se na Hliniště v následujícím roce vrátit,“ vysvětluje zoolog.

Podíl Muzea Karlovy Vary na realizaci Záchranného programu spočívá především v odborném dohledu nad výběrem lokalit pro vypouštění a v nastavení způsobu, jakým jsou sysli obecní na lokalitu vypouštěni. Kromě toho se muzeum soustavně věnuje mapování syslích lokalit v celé ČR a monitoringu početnosti syslů.


Zdroj: Lev Havlíček

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 27.07.2020 17:30
0 +
 

Hlavní zprávy