Karlovy Vary: Jezdecká socha Karla IV. vyjde na 8 milionů

Realizační tým pomníku Karla IV. v Karlových Varech spouští dne 13. 2. webové stránky s transparentním účtem, na němž se v průběhu prvního měsíce nashromáždilo necelých 700 tisíc korun z celkové částky 8 milionů korun, které jsou potřeba k realizaci jezdecké sochy římského císaře a českého krále.

dezinfekce

Finanční podporu přislíbil Karlovarský kraj, Magistrát města KV, ministerstvo financí, ministerstvo kultury a především známí karlovarští podnikatelé a mecenáši. 

Ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary vyhlásili rotariáni v roce 2016 „Soutěž o návrh“ na výtvarné dílo – zhotovení pomníku Karla IV. pro 21. století. Odborná porota posoudila 13 návrhů obeslaných do soutěže a jednomyslně rozhodla o vítězovi prof. ak. soch. Michalu Gabrielovi, který navrhnul jezdeckou sochu krále. 

Oslavy narození zakladatele města vyvrcholily o tři roky později, kdy se dala dohromady pracovní skupina karlovarských patriotů v čele s Rotary klubem KV (RC), kteří si dali za cíl postavit sochu vítězného návrhu do roku 2021, tedy ještě předtím, než bude dokončena rekonstrukce Císařských lázní. Právě před touto, pro Karlovy Vary významnou budovou, by mohla socha stát. O místě určení rozhodli v reprezentativním průzkumu samotní občané, a to na základě doporučení Kanceláře architektury města KV a autora sochy.

RC získal osvědčení od krajského úřadu, které ho opravňuje od 23. 12. 2019 k provádění veřejné sbírky za účelem realizace jezdecké sochy Karla IV. Pro tyto účely byly zřízeny webové stránky www.jezdeckasocha.cz, na nichž najdete všechny potřebné informace o projektu. 

“Webové stránky navedou donátory jak přispět a jaké pocty se jim za to dostane. V neposlední řadě bude web shromažďovat příspěvky o aktuálním dění kolem projektu a jak se daří záměr realizovat v čase. Veškeré prostředky, které budou na transparentní účet zaslány, jsou tak okamžitě k vidění,” říká Jan Škoda, jenž má v projektu na starost marketingové aktivity.

Ke dni konání tiskové konference je na transparentním účtu vedeném u Komerční banky Karlovy Vary 123-935250267/0100 nashromážděno přesně 698.200 Kč.

K oslovení veřejnosti jsou připraveny propagační předměty, mj. trička s logem sochy i doklady o přispění tzv. „dárcovské certifikáty.“ Výše příspěvku rozhoduje o umístění jmen dárců, mecenášů, organizací a firem trvale přímo na lamelách soklu pomníku či na jeho podstavci.

Na jednu z cest k získání potřebných finančních prostředků na realizaci pomníku se v současné době vydává tým nadšenců ve spolupráci s pracovníky Galerie umění Karlovy Vary tím, že oslovili výtvarníky karlovarského regionu, aby svá díla, která připravili pro výstavu „Karlovarský salon 2020,“ věnovali ve prospěch uskutečnění jezdeckého pomníku (o tomto jsme vás informovali zde).

V souvislosti s řešením umístění budoucí jezdecké sochy v intravilánu města Karlovy Vary připravuje KAM KV setkání odborníků a pracovníků památkové ochrany a péče formou workshopu. Sady Karla IV. se ukazují jako zajímavá příležitost revitalizace tohoto území a využití těchto prostorů pro umístění sochy Karla IV. Tuto myšlenku je třeba expertízou ověřit.


Zdroj: Dominika Bártová


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 17.02.2020 18:00
0 +
 

Hlavní zprávy