Karlovy Vary: Havárie kolumbária v Rybářích bude na Dušičky provizorně opravena

Město opravuje havarijní stav jednoho z kolumbárií v Rybářích, a to na severní straně budovy krematoria. Kvůli závadám v podloží se utrhly dva sloupy a mezi nimi se začala vyvracet konstrukce, osazená z obou stran kolumbárními schránkami. Týká se to 64 schránek.

dezinfekce

Urny s ostatky zesnulých byly spolu s dalšími předměty z poškozených schránek vyjmuty, zdokumentovány a dočasně deponovány u hřbitovní správy, následně byly přemístěny do volných schránek v ostatních kolumbáriích na hřbitově v Rybářích. O této změně jsou průběžně vyrozumíváni pozůstalí, informace o přemístění schránek z důvodu havárie je zveřejněna i u vstupu do areálu na informační tabuli u kanceláře krematoria.

Havárie si vyžádala také opravy podlah a sloupů mezi kolumbárii, ty budou na Památku zesnulých opraveny a dočasně kryty dřevěnou podlahou a opláštěním sloupů. Přístup k ostatním schránkám bude tedy bezpečně zajištěn. Po dokončení oprav město pořídí rovněž nové kolumbárium.

"Město Karlovy Vary a hřbitovní správa se omlouvají všem dotčeným pozůstalým za komplikace způsobené havárií. Věříme, že přesto nenaruší důstojné připomenutí letošní Památky zesnulých," uvedl tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary Jan Kopál.


Zdroj: Jan Kopál, tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary 

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024