Karlovarský kraj znovu rozdělí dotace na obnovu a ochranu lesů

?Karlovarský kraj opět poskytne dotace v rámci Programu na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami. Ze svého rozpočtu vyčlenil částku 6 milionů korun.

dezinfekce

„Žadatelé projevili o dotace velký zájem. Ve stanoveném termínu bylo doručeno 44 žádostí s požadovanou částkou téměř 7,2 milionu korun. Vzhledem k výši finančního limitu bylo nutné mírně upravit a pokrátit žádosti tak, aby konečná částka nepřesáhla stanovený rozpočet 6 milionů korun. Jsme ale rádi, že se nakonec dostalo na všechny,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec. 

Poskytnutí dotace z programu na obnovu a ochranu lesa se vztahuje na dotační podtituly - opakovaná umělá obnova lesů poškozených suchem, ochrana lesa proti zvěři oplocenkami, individuální ochrana lesa proti zvěři, ochrana lesa proti hmyzím škůdcům a další výchovný zásah za dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo osnovy. Rada Karlovarského kraje schválila poskytnutí dotací ve výši 571 tisíc korun, částku 5,4 milionu doporučila ke schválení Zastupitelstvu Karlovarského kraje. 

„V rámci posouzení žádostí zaznamenal odbor životního prostředí a zemědělství zvýšený zájem zejména o dotace v oblasti lesního hospodářství oproti předchozímu roku. Pro další roky očekáváme další postupné zvýšení počtu zájemců,“ doplnil radní Karel Jakobec.

Karlovarský kraj chystá pro rok 2021 změnu dotačního programu, kdy nahradí dotaci na postavení oplocenek proti zvěři, které jsou od letošního července nově hrazeny z rozpočtu Ministerstva zemědělství, novým dotačním podtitulem na úklid klestu. Díky tomu se zpřístupní některé části lesů pro individuální rekreaci a turisty. 


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy