Karlovarský kraj navštívil ministr životního prostředí, na úřadě jednal se členy krajské rady

V rámci návštěvy ministra životního prostředí Petra Hladíka v Karlovarském kraji se konalo také společné jednání se členy krajské rady a zástupci ministerstva a regionálního pracoviště Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Projednána byla aktuální témata týkající se transformace kraje, plánované CHKO Krušné hory a například také budoucnost centrální zdrojů vytápění v regionu.

dezinfekce

„Pana ministra jsme seznámili s aktuálním stavem připravenosti jednotlivých strategických projektů a projednali společně ty, které z našeho hlediska vyžadují zvýšenou pozornost. Snažíme se možná rizika definovat dříve, abychom je mohli sledovat a případně se zabývat jejich řešením. Dalším tématem byl plánovaný vznik  Chráněné krajinné oblasti Krušné hory, jež zahrnuje území Karlovarského i Ústeckého kraje. Karlovarský kraj dokončil veškeré potřebné kroky a nyní čekáme na stanovení zonace ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Pan ministr nás informoval o tom, že již existuje prvotní návrh této zonace, která bude v následujícím období představena na krajském zastupitelstvu a pak budou následovat jednání se zástupci dotčených měst a obcí“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Ministerstvo registruje zapojení Karlovarského kraje do tzv. otevřených výzev Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), konkrétně ve výzvě konektivita škol, modernizace odborných učeben a inovativní projekty oběhového hospodářství. Alokace byla stanovena na 190 milionů korun, ze středních škol byly přijaty požadavky ve výši než 300 milionů korun. Finance proto budou dorovnány tak, aby se dostalo na všechny požadavky středních škol v Karlovarském kraji.

„Celý den dnes trávím v Karlovarském kraji a jsem rád, že jsem mohl začít jednáním s panem hejtmanem Petrem Kulhánkem a Radou Karlovarského kraje. Bavili jsme se o celé řadě témat, například o Operačním programu Spravedlivá transformace. Karlovarský kraj má z něj na proměnu regionu alokováno 6,3 miliardy korun, z toho 2,9 miliardy jde na deset velkých strategických projektů Karlovarského kraje. Všechny tyto projekty mi dnes pan hejtman představil. OPST je společným úsilím jak Ministerstva životního prostředí, tak tří takzvaných uhelných regionů, kam patří Karlovarský kraj,“ doplnil ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Jako velmi pozitivní vnímám pochvalu Karlovarského kraje ze strany ministra za aktivitu při snaze o vytvoření CHKO, která by znamenala ochranu Krušných hor jako celku a zvýšila by kredit tohoto území. Během jednání jsme řešili i problematiku centrálních zdrojů vytápění, a to ve vztahu k těžbě a uhelné historii kraje. Do budoucna bude třeba provést změnu, a to v podobě možné kombinace několika zdrojů, ať  tepelných čerpadel, multipalivových kotlů a plynových či paroplynových zařízení,“ doplnil náměstek hejtmana Karel Jakobec s gescí v oblasti životního prostředí. V závěru jednání se diskutovalo o buducnosti odpadového hospodářství v kraji a možnostech výstavby obnovitelných zdrojů energie.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR