Karlovarsko: Celníci loni vybrali při kontrolách od dlužníků více jak 400 tisíc korun

Celní správa ČR, kromě svých dalších kompetencí, v rámci kontrolní činnosti svých hlídek dohledu také prověřuje, zda kontrolovaná osoba nemá daňový nedoplatek, u kterého již uplynula splatnost platební povinnosti.

dezinfekce

Jedná se nejen o dluhy z daní, kdy je správcem celní správa (např. clo, spotřební daň, daň z přidaného hodnoty), ale také o nedoplatky v rámci dělené správy, kdy celní úřady vybírají a vymáhají i pokuty a jiná peněžitá plnění uložené např. Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí, Státní veterinární správou, Oblastními inspektoráty práce a dalšími orgány a institucemi. 

Nedoplatky fyzických osob či daňového subjektu zjistí celníci při kontrolách v terénu pomocí elektronické centrální evidence přeplatků a nedoplatků (CEPAN). Prověřit lze jak občany ČR a právnické osoby, tak i cizince.

Pokud hlídka zjistí u kontrolované osoby nedoplatek, upozorní ji na tuto skutečnost a zároveň ji poučí o možných následcích pro případ neuhrazení dluhu.  Dlužník má možnost nápravu sjednat ihned na místě, a to úhradou dlužné částky hotově nebo bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu. V případě, kdy tuto možnost nevyužije, obdrží složenku s potřebnými informacemi pro úhradu a je upozorněn na zákonem stanovenou možnost vymáhat nedoplatek exekučně. 

Od ledna loňského roku, v rámci nové kompetence, pokud celníci při kontrole zjistí, že řidič nebo provozovatel vozidla nezaplatil splatnou, pravomocně uloženou pokutu za dopravní delikty, mohou požadovat na místě kontroly její uhrazení. V případě, že pokuta nebude na místě uhrazena, mají celníci pravomoc zadržet registrační značky vozidla, nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. „botičkou“. 

V loňském roce tuto možnost karlovarští celníci využili celkem ve 4 případech, v letošním roce, jen od začátku ledna, odebrali registrační značky vozidla již ve 4 případech, kdy řidič nebo provozovatel vozidla odmítl na místě dlužnou pokutu uhradit. 

Od ledna letošního roku prověřily hlídky mobilního dohledu Celního úřadu pro Karlovarský kraj přímo v terénu za pomoci aplikace CEPAN stovky osob a od bezmála 45 dlužníků vyinkasovali více než 60 tisíc korun.

Zdroj: Celní správa


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese