Jáchymov: Nové jedinečné minerály rozšířily geologickou sbírku muzea

Čtyři nové jedinečné vzorky minerálů obohatily geologickou expozici Muzea Karlovy Vary v Královské mincovně v Jáchymově, a to díky daru pana Ing. Václava Zemka z Vlašimi a dlouhodobé spolupráci s dr. Jakubem Plášilem z Fyzikálního ústavu Akademie věd.

dezinfekce

Od pana Zemka získalo muzeum darem krásný vzorek stříbrné rudy - minerálu pyrargyritu (trithioantimonitan stříbrný, Ag3SbS3). Pyrargyrit dosud ve vystavené kolekci Jáchymovských minerálů chyběl, navíc tento vzorek představuje estetickou srostlici prizmatických krystalů o délce přibližně 2 cm a šířce 1,5 centimetru. Ručně psaná etiketa, která vzorek doprovází, nasvědčuje, že minerál byl v Jáchymově nalezen více než před sto lety. Jak se dostal do USA, neboť vzorek byl získán od amerického obchodníka s minerály, však není zřejmé.

Další dva vzorky představují minerály pro jáchymovský revír nově objevené. Jedná se o minerál chongit, což je poměrně komplexní hydratovaný arseničnan vápníku a hořčíku. Vzniká v průběhu zvětrávání primárních rudních minerálů (zejména niklskutteruditu) a rozpouštěním karbonátové žiloviny (kalcit a dolomit - uvolňují vápník a hořčík) kyselými roztoky. Pozoruhodná je narůžovělá barva krystalových agregátů chongitu, která je způsobena jen nepatrně zvýšeným obsahem zinku. Vzorek pochází ze šachty Svornost.

Druhým vzorkem nově umístěným v expozici je studtit, velmi pozoruhodný minerál. Jedná se o přírodní peroxid uranylu, s chemickým vzorcem, [(UO2)(O2)(H2O)2]·H2O. Tvoří drobné prizmatické, jehličkovité krystaly, sněhobílé až mírně nažloutlé barvy na puklinách masivní směsi hydratovaných uranyl oxidů-hydroxidů (v minulosti souhrnně označovaných jako gumity). Vzorek je tvořen silně zvětralým uraninitem, přeměněným na červenavý wölsendorfit a žlutooranžový billietit. Vzorek pochází z haldového materiálu šachty Rovnost.

Poslední doplněný exponát představuje ukázka vzácného minerálu mrázekitu z lokality Hřebečná. Jedná se o naprosto ojedinělý nález, který pochází z pinkového tahu nad štolou Kryštof. Minerál mrázekit, Bi2Cu3(PO4)2O2(OH)2·H2O, vznikl zvětráváním Bi- a Cu-bohaté primární mineralizace. Mrázekit má překrásnou azurově modrou barvu a v případě Hřebečné tvoří dobře vyvinuté krystaly až několik milimetrů veliké. Dříve byl zjištěn i z haldového materiálu Dušní šachty (oblast dolu Rovnost), nicméně nalezené ukázky nedosahovaly kvality vzorků z Hřebečné. Tři posledně jmenované minerály zapůjčil do expozice muzea dr. Jakub Plášil a Královská mincovna je v současnosti jediným místem, kde jsou vzorky těchto minerálů veřejně k vidění.

Jáchymovské doly však dosud "neřekly své poslední slovo," na další nové minerály z jejich hlubin se proto zájemci těšit ještě v tomto roce.


Zdroj: Lev Havlíček

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky


Hlavní zprávy