Fialova vláda schválila nový atomový zákon

Vláda Petra Fialy schválila novelu atomového zákona zaměřenou na rychlejší výstavbu jaderných bloků a zjednodušení povolovacích procesů. Zároveň byl projednán návrh zákona o Národní rozvojové bance a třetí antibyrokratický balíček. Ovocnářům a vinařům zasaženým mrazy by mohla pomoci záruka za dluhy Rozvojové banky.

dezinfekce

V rámci posledního zasedání  kabinet Petra Fialy odsouhlasil návrh novely atomového zákona. Primárně se novela zaměřuje na urychlení výstavby nových jaderných bloků a zjednodušení procesů povolování malých modulárních reaktorů. „Je to důležité. Bez této úpravy legislativy by bylo obtížné postavit a spustit nové jaderné bloky v roce 2036. Reagujeme tím i na současný technologický vývoj, který vidíme třeba u malých modulárních reaktorů,' vysvětlil premiér Petr Fiala.

Novela atomového zákona mění a zjednodušuje povolovací procesy výstavby nových jaderných zdrojů a zavádí některé nové instituty, které přináší například vyšší míru právní jistoty v otázce regulačních požadavků.

Jednáním vlády prošel také návrh nového zákona o Národní rozvojové bance, který plánuje posílit roli banky při financování strategických projektů. „Je to zákon, který je také velmi důležitý pro strategické investice a pro rozvoj České republiky,' zdůraznil Fiala.

Další bodem programu bylo projednání třetího antibyrokratického balíčku. Tento balíček se soustředí na tzv. samoreportovací povinnosti, které buď nedávají smysl, anebo je možné místo nich využít digitalizaci či elektronické nástroje.

Vláda také diskutovala o možnostech jak pomoci ovocnářům a vinařům, jejichž úroda byla zasažena mrazy. Možností je například poskytnutí záruk za některé dluhy Národní rozvojové banky, které tak získá snazší přístup k dalším finančním zdrojům ze zahraničí.

Kabinet také schválil novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Tato novela vychází z většinové shody v rámci Asociace krajů ČR a týká se postupného navyšování alokace daňových podílů krajů na celostátním hrubém výnosu ze sdílených daní.

Ministři a ministryně schválili také návrhy novel zákonů o sociálních službách, o zdravotních službách a o veřejném zdravotním pojištění, jejichž cílem je umožnit poskytovatelům sociálních služeb poskytovat i tzv. sociální-zdravotní služby.

Kabinet rovněž projednal návrh novely veterinárního zákona a souvisejících právních norem, které reagují na nové evropské předpisy a poznatky z praxe v oblastech veterinární hygieny, zdraví zvířat a kontroly dovozu, tranzitu a vývozu kontrolovaného zboží.


Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024