ZPRÁVY Ekonomika Karlovarský kraj

2001 – Sokolov: Přestavba hotelu Ohře se prodraží (TV Západ)

Přestavba bývalého sokolovského hotelu Ohře na byty si s největší pravděpodobností vyžádá vyšší náklady než se původně očekávalo. V rekonstruované budově se totiž objevily některé nedostatky, se kterými projekt nepočítal.

0

Před 2 týdny

Podpora sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností

Rada Karlovarského kraje odsouhlasila poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností.

0

Před 2 týdny

Sokolov: Otevře se více přístup k řece? (TV Západ)

Odbor rozvoje města Sokolova předložil Radě města návrh na schválení nabídky spolupráce s Povodím Ohře. Komplexní a dlouhodobý záměr má řešit obecně protipovodňová opatření na Ohři, ale také přístup k řece z pohledu města.

0

Před 2 týdny

Cheb: Zastupitelé schválili záměr na prodej bývalých kasáren (TV Západ)

Projekt revitalizace lokality bývalých kasáren na Zlatém Vrchu v Chebu pokračuje projednáváním v orgánech města. Ve čtvrtek 26. června na zasedání Zastupitelstva města proběhla veřejná prezentace studie za účasti autorů, investora i zástupců iniciativy VRCh – Vize rozvoje Chebu. Již předtím se celou situací zabývala Rada města.

0

Před 3 týdny

2001 – Cheb: Na podporu sportu šly tři miliony korun (TV Západ)

Chebská Rada města na svém posledním zasedání schválila na návrh Sportovní komise rozdělení téměř tří milionů korun z rozpočtu města na podporu sportu a tělovýchovy. Finanční prostředky jsou určeny především na zajištění celoroční činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

0

Před 3 týdny

Stavebníci v krajských školách vystřídali studenty

V řadě středních škol zřizovaných Karlovarským krajem panuje i během letošních prázdnin čilý stavební ruch. Stavebníci provádějí nezbytné rekonstrukce a opravy, než se do tříd v září vrátí žáci a jejich učitelé. Náklady na stavební úpravy či výměny výplní v pěti školách dosáhnou celkem 35 milionů korun.

0

Před 3 týdny

2001 – Sokolov: Domy u kina Alfa se prodaly za 9,5 milionu (TV Západ)

Sokolovská radnice má již jasno v otázce, jakým způsobem využije peníze, které získala za prodej domů v nechvalně známé čtvrti v okolí kina Alfa. Zdejší objekty, v nichž se nachází zhruba 200 bytů druhé kategorie, od města za 9,5 milionu korun koupila liberecká společnost LB Soukenická.

0

Před 3 týdny

2001 – Cheb: Rada města projednávala veřejné zakázky (TV Západ)

Chebská Rada města projednala na svém posledním zasedání komplexní zprávu hodnotící zadávání veřejných zakázek od počátku současného volebního období. Z tohoto materiálu vyplývá, že k některým chybám došlo především při dodatečném navyšování původně stanovených nákladů.

0

Před 3 týdny

Kraj podpoří obnovu stávajících a vznik nových dopravních hřišť

Z dotačního programu na podporu obnovy stávajících a vzniku nových dopravních hřišť rozdělí Karlovarský kraj dotace ve výši 500 tisíc korun. V rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství bylo pro tyto účely vyčleněno 900 tisíc korun.

0

Před 3 týdny

Luby: Záchranná služba získá novou základnu (TV Západ)

Od roku 2014 slouží výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v budově zdravotního střediska v Lubech. Nyní vypsal Karlovarský kraj zakázku na realizaci projektu výstavby zcela nového zázemí.

0

Před 3 týdny

Akciová společnost jednoduše a rychle

Chystáte se založit akciovou společnost a nevíte, do čeho jdete? Rádi vám poradíme! Množství informací o akciových společnostech a jejich založení, které se vyskytuje na internetu, může kdekoho zmást. Přitom založit si akciovou společnost není dnes žádný problém. Zde se vám pokusíme přiblížit, co to vlastně akciová společnost je a co její založení obnáší.

0

Před 3 týdny

Jak vybudovat vlastní chytrou domácnost?

Chytrá domácnost již není pouhou futuristickou vizí budoucnosti. Za rozumné náklady dnes může mít chytrou domácnost prakticky každý. Technologii navíc můžete využít i k úspoře energie a v dlouhodobém horizontu se vám tak náklady mohou vrátit.

5

Před 3 týdny

2011 – Sokolov: Město zatím další byty prodávat nebude (4408) (TV Západ)

Sokolov si hodlá i nadále ponechat v majetku několik set bytů. I když má potíže s jejich obsazováním, jejich vlastnictví městu přináší každoročně několik milionů korun do rozpočtu.

0

Před 3 týdny

Cheb: Prodej pozemku na Skalce přinese městu 35 milionů (TV Západ)

Město Cheb se chystá prodat pozemek na sídlišti Skalka investoru, který zde hodlá realizovat výstavbu zařízení pro seniory se stovkou míst. Nabídnutá cena je 35 milionů korun za necelých 12 tisíc metrů čtverečních pozemku.

0

Před 4 týdny
ČNSO studio