ZPRÁVY Ekonomika Karlovarský kraj

Region: Na transformaci chce kraj získat miliardy z dotací (TV Západ)

Přípravy projektů Karlovarského kraje, které mohou získat dotace z Fondu spravedlivé transformace (Just Transition Fund) Evropské unie, pokračují. Zpracování projektových studií je dalším krokem k realizaci záměrů za desítky miliard korun, které mají pomoci regionu s transformací spojenou s postupným ukončováním těžby a zpracováním hnědého uhlí.

0

Před týdnem

Chodov: Fasáda na ZUŠ je dokončena

Obyvatelé města si už mohou prohlédnout další část nové fasády základní umělecké školy v ulici Dukelských hrdinů. Ucelený pohled umožnilo odstranění lešení, které z přední části budovy zmizelo v pondělí.

0

Před týdnem

Karlovarský kraj získá další peníze na kotlíkové dotace

Karlovarský kraj obdržel od Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR) rozhodnutí o udělení dotace na výměny kotlů z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Jde celkem o 26, 5 milionu korun na dofinancování žádostí v takzvaném zásobníku. Dotace vystačí pro 241 těchto žádostí.

0

Před týdnem

2000 – Cheb: Oprava Divadelního náměstí vyjde na 4,5 milionu (TV Západ)

Před několika dny byla zahájena rekonstrukce chebského Divadelního náměstí. Před budovou divadla bude místo asfaltového povrchu položena dlažba a instalovány budou rovněž nové do tohoto prostředí lépe zapadající osvětlovací lampy. Celá akce má stát přibližně 4,5 milionu korun. Z městského rozpočtu bude ale hrazeno pouze 30 procent z celkových nákladů. Zbylé finance se městu podařilo získat z programu Rozvoje Severozápadních Čech Ministerstva pro místní rozvoj.

0

Před týdnem

2000 – Sokolov: Ubytovnu TJ Baník čeká rekonstrukce (TV Západ)

Sokolovské městské zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo koupi ubytovny, která do této doby patřila TJ Baník Sokolov. Obě strany se dohodly na ceně 2 miliony korun. Nákup tohoto ubytovacího zařízení je od města v podstatě darem pro tělovýchovnou jednotu, která v současnosti Sokolovu dluží více než 300 tisíc korun za dodávky energií. Právě ze získaných peněz by mohl Baník dlužnou částku splatit.

0

Před 2 týdny

Karlovarský kraj: Nově nastupující učitelé mohou získat náborový příspěvek

Karlovarský kraj chce získat kvalifikované učitele do svých škol. Rada Karlovarského kraje proto schválila nová pravidla pro poskytování náborového příspěvku učitelům, kteří nastupují do pracovního poměru v praktických základních a středních školách, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj. Ten zatím vyplatí 12 příspěvků.

0

Před 2 týdny

Cheb: Pomník v Městských sadech byl opraven

Značně poškozený pomník v Městských sadech je opraven. Z důvodu zatékání pod žulové desky se několik desek odlepilo od podloží. Některé desky byly dokonce polámané, značně znečištěné a prorostlé mechem.

0

Před 2 týdny

2000 – Cheb: Město přispělo na nákup nové lampy do CT přístroje (TV Západ)

Na nejbližším zasedání chebského zastupitelstva by mělo být schváleno poskytnutí příspěvku pro Okresní nemocnici ve výši 750 tisíc korun. Finance, jejichž uvolnění doporučuje městská Rada, jsou určeny na nákup nové lampy do diagnostického CT přístroje. Vedení chebské radnice ale zatím nepočítá s tím, že by v rozpočtu na příští rok vyčlenilo další peníze na pomoc zadlužené nemocnici.

0

Před 2 týdny

Aš: Přeměna bývalé školy

V části objektu bývalé střední průmyslové škole textilní v ulici Gustava Geipela probíhají rekonstrukční práce. Vzniká tu 12 bytů a své zázemí by zde měla najít také městská policie.

0

Před 2 týdny

Sokolovsko: Na odkrývání šachet v dole Jeroným je vyčleněno 10 milionů

V historickém dole Jeroným v Čisté u Rovné na Sokolovsku, který je národní kulturní památkou, pokračují v odkrývání dalších důlních prostor. V budoucnu by měly být jednotlivé části cínového dolu ze 17. století propojené a mohla by tam přibýt další stezka pro návštěvníky.

0

Před 2 týdny

Karlovarský kraj navýšil stipendia pro studenty vybraných oborů

?Rada Karlovarského kraje opět vyhlásila Stipendijní program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva pro rok 2020 a zároveň zvýšila stipendia pro studenty vybraných programů pedagogických a lékařských fakult. Na podporu tohoto projektu kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 3 miliony korun.

0

Před 3 týdny

Chodov: Stavba nové ZUŠky je v polovině

Do druhé poloviny se překlenula plánovaná rekonstrukce bývalé základní školy v ulici Dukelských hrdinů na školu uměleckou. Prostavěno již bylo přibližně 20 500 000,- Kč vč. DPH.

0

Před 3 týdny

Sokolov: V ČOVce bude opravena dosazovací nádrž (TV Západ)

Město Sokolov zahájilo výběrové řízení na opravu dosazovací nádrže v Čistírně odpadních vod. Jedná se o zařízení, kde sedimentací dochází k oddělení aktivního kalu z odpadní vody. Vyčištěná voda odtéká odtokovým potrubím. Kal ze spodní části dosazovací nádrže je odčerpáván mamutovým čerpadlem zpět do aktivační nádrže.

0

Před 3 týdny

Region: Návštěvníci kraje získají finanční příspěvek na ubytování (TV Západ)

Covidová nákaza v letošním roce drtivě dopadá na ubytovací zařízení nejen v Karlovarském kraji. Stát vypomohl lázeňským provozům státními poukazy – vouchery v hodnotě 4000 korun v programu Covid – lázně. Platí do konce letošního roku a získat je může každý tuzemský návštěvník lázní s pobytem o minimální délce šesti nocí a při využití alespoň pěti procedur. Karlovarský kraj pak schválil darovací smlouvu každému, kdo se v kraji ubytuje na 3 až 6 nocí. A to klidně s celou rodinou do počtu pěti osob

0

Před 3 týdny
VOUSATÝ LENIVEC