ZPRÁVY Ekonomika Karlovarský kraj

Aš: Chystá se plán oprav komunikací na příští rok

Slovanská, Okružní a Příkrá. To je seznam ulice, kde je pro rok 2023 plánována tzv. střední oprava komunikací. Zároveň se začne s přípravou oprav v ulici Alešova, cesty v Dolních Pasekách a mostku v Doubravě. Plán oprav bude ke schválení předložen Radě města Aše 12. září.

0

Před 4 měsíci

2002 – Sokolov: Město pomáhá zaplavené Plzni (TV Západ)

Ve středu 14. srpna vyhlásila sokolovská radnice materiální sbírku na pomoc obětem nedávných ničivých záplav. Díky značnému zájmu, s kterým se tato výzva mezi obyvateli města setkala, mohl být první plně naložený nákladní automobil vypraven do povodní postižené Plzně již během dvou dnů.

0

Před 4 měsíci

2002 – Cheb: Začíná rekonstrukce budovy pro muzeum (TV Západ)

Již v nejbližších dnech bude zahájena kompletní rekonstrukce několik let nevyužívaného rohového objektu na chebském náměstí, který sousedí s budovou zdejšího muzea. Náklady na opravu přesáhnout 11 milionů korun, přičemž 80 % z této sumy bude uhrazeno formou dotace ze společného Fondu malých projektů Phare.

0

Před 4 měsíci

Perlová cyklostezka má propojit Aš s bavorskými městy Rehau a Oberkotzau

Perlová cyklostezka, jejíž výstavba po úsecích probíhá v německém příhraničí, vede z Oberkotzau do Rehau a přes Schönwald a Selb – Plössberg míří na hraniční přechod s Českou republikou ve Wildenau. Po překonání státní hranice má končit krátkým úsekem až v centru Aše.

0

Před 4 měsíci

Region: Dotace z programu Karlovarského kraje podpoří obnovu dopravních hřišť

Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje dotační program Podpora obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť. Tento program cíli na ta dopravní hřiště, která slouží především k praktické výuce dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol v regionu. Rada Karlovarského kraje rozhodla o rozdělení dotací ve výši 300 tisíc korun.

0

Před 4 měsíci

Karlovarský kraj nechá zpevnit svah v problematickém úseku Cyklostezky Ohře

Rada Karlovarského kraje schválila přípravu realizace zakázky s názvem Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél Cyklostezky Cheb – Sokolov u obce Vokov, která má zajistit zpevnění svahu zasaženého erozí. Z rozpočtu Karlovarského kraje bylo na tuto akci vyčleněno 2,5 milionu korun.

0

Před 4 měsíci

Sokolov: Spuštěny registrace na placené parkoviště u vodárny (TV Západ)

Práce na parkovišti u vodojemu na sokolovském sídlišti Michal budou v dohledné době dokončené. Město se dohodlo s dodavatelem stavby na navýšení kvůli prokazatelným důvodům – prudkému zdražení pohonných hmot na stavbě spojené s velkým podílem zemních prací i dalších vstupů.

0

Před 4 měsíci

Nejdek: Zařízení Matyáš projde zásadní rekonstrukcí (TV Západ)

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku se pomalu chystá na plánovanou rekonstrukci. Ve třech pavilonech s kapacitou 105 míst poskytuje zařízení komplexní celodenní sociální služby dospělým a seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

0

Před 5 měsíci

2002 – Sokolov: Dlužníci nezískají při koupi bytu možnost splátek (TV Západ)

Sokolovská radnice udělala další krok v boji s dlužníky města. Ti z nich, kteří mají zájem o koupi obecního bytu, budou od nynějška muset celou kupní cenu zaplatit jednorázově, bez nároku na splátkové kalendáře.

0

Před 5 měsíci

Cheb: Nemocnice má nový počítačový tomograf (TV Západ)

Chebská část Karlovarské krajské nemocnice získala během tří týdnů nový počítačový tomograf za 24 milionů korun. Přístroj, který zkrátí dobu vyšetření a umožní lepší výsledky při nižším zatížení pacienta, má i řadu dalších výhod oproti dosluhujícímu zařízení.

0

Před 5 měsíci

Karlovarský kraj podpoří nákup strojové techniky na údržbu tras pro zimní běžecké lyžování a zimní pěší turistiku

Rada Karlovarského kraje projednala návrh na rozdělení dotací z programu „Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském kraji“. Z rozpočtu bylo vyčleněno 5 milionů korun.

0

Před 5 měsíci

2002 – Sokolov: Plynaři zdrželi otevření cesty pro pěší (TV Západ)

Již před více než měsícem byla v Sokolově dokončena rekonstrukce rozpadající se opěrné zdi u Lobezského potoka, která město přišla zhruba na 2 miliony korun. Podél potoka vedoucí cesta pro pěší, která začíná u první základní školy a končí nedaleko vlakového a autobusového nádraží, zůstává přesto stále částečně uzavřená.

0

Před 5 měsíci

Milostivé léto II je šancí, jak se dostat z dluhové pasti

Takzvané Milostivé léto II je jedinečnou příležitostí, která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti. Jde o unikátní šanci, jak se zbavit některých exekucí tím, že zaplatíte původní dluh navýšený o administrativní poplatek a stát vám odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Dluh, který exekutor vymáhá, se díky tomu může výrazně snížit.

0

Před 5 měsíci

2002 – Cheb: První etapa zastřešení zimního stadionu byla zahájena (TV Západ)

Počátkem srpna byly zahájeny stavební práce na první etapě rekonstrukce chebského zimního stadionu, jejíž hlavní součástí bude dlouhá léta plánované zastřešení ledové plochy. Celkové náklady na tuto etapu přesáhnou částku 40 milionů korun a budou kompletně hrazeny z rozpočtu města.

0

Před 5 měsíci
PolyMedia