Dopravní podniky v ČR se potýkají s miliardovými ztrátami

Dopravní podniky napříč republikou v důsledku koronavirové pandemie přišly o cestující, a tak i o výnosy z tržeb. Ztráty se ve větších podnicích pohybují v desítkách miliónů korun. Celkově 21 podniků začleněných do Sdružení dopravních podniků eviduje ztrátu 1,1 miliardy korun. Jejich hlavním cílem tak bude obnovit důvěru lidí ve veřejnou dopravu.

dezinfekce

„Dopravní podniky v celé republice čelí vážné situaci, kdy v důsledku prudkého snížení počtu cestujících došlo ke ztrátám na jízdném až o 80 procent.  Výnosy z jízdného jsou vedle kompenzací od vedení měst podstatnou částí jejich rozpočtů. Dopravní podniky se tak se situací musí nějakým způsobem vyrovnat, ať už omezováním přepravních výkonů, prodlužováním intervalů mezi spoji či omezováním plánovaných investic,“ vysvětlil předseda Sdružení dopravních podniků a generální ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán.

„Přístup vedení měst je velmi různý, některým podnikům hrozí, že jim zřizovatel kompenzaci na provoz městské hromadné dopravy zkrátí. Do karet nám nehrají ani uzavřené kolektivní smlouvy, které nás zavazují k navyšování mezd, což je v této chvíli velmi problematické. Vedení všech podniků však zastává jednotný názor, že uděláme maximum, abychom nemuseli přikročit k propouštění zaměstnanců,“ uvedl 1. místopředseda Sdružení dopravních podniků a generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. 

Podobně jako všichni provozovatelé veřejné dopravy napříč Českou republikou se i Dopravní podnik Karlovy Vary potýká s důsledky koronavirové pandemie, zejména s finančními dopady. Město Karlovy Vary své společnosti pomůže pokrýt propady tržeb. Finanční injekci ve výši 10,5 milionu korun bude 23. června projednávat městské zastupitelstvo.

„V radě města jsme se shodli na navýšení kompenzace, kterou dopravnímu podniku hradíme za zajištění městské linkové dopravy. V souvislosti s koronavirovou pandemií čelil v předchozích měsících dopravní podnik poměrně dramatickému propadu tržeb z přepravních služeb. Po dobu platnosti vládních opatření došlo k významnému poklesu cestujících, zavedením prázdninových jízdních řádů se enormně ponížil i dopravní výkon. Tuto situaci nemohl Dopravní podnik Karlovy Vary v žádném případě předvídat a naše finanční pomoc je tak bezpochyby oprávněná," vysvětluje náměstek primátorky Tomáš Trtek.
 
Dopravní podnik Karlovy Vary vyčíslil propad na tržbách způsobený pandemií Covid – 19 na částku 10,5 mil. Kč, která zahrnuje jak skutečně zaúčtované ztráty, tak i odhad propadu tržeb do konce roku 2020. Do částky se promítl pokles tržeb autobusů MHD i lanové dráhy Imperial, která je součástí MHD v Karlových Varech.

„Dostali jsme se do vážné situace a ve spolupráci s naším jediným akcionářem děláme maximum pro to, by nedošlo ke kolapsu městské veřejné dopravy. Finanční kompenzace ze strany města je pro nás důležitá, abychom nadále byli schopni plnit veškeré naše závazky. Pomoci si velice vážíme. Jak totiž vyplynulo z nedávného zasedání správní rady Sdružení dopravních podniků, v některých městech se takové kompenzace dopravní podniky nedočkaly, některým je dokonce příspěvek krácen a bude zásadním způsobem docházet k omezení dopravní obslužnosti," kvituje přístup rady města Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva Dopravního podniku Karlovy Vary.
 
Dopravce připravil další opatření, kterým chce nejen minimalizovat finanční ztráty z poklesu jízdného, ale také posílit ochranu zdraví řidičů autobusů. Od 1. července navrhuje navýšit cenu časové jízdenky kupované cestujícími přímo u řidiče ze stávajících 25 na 50 korun.

„Jsme přesvědčeni, že to povede k minimalizaci fyzického kontaktu řidičů s cestujícími. Stávající cena jednotlivého jízdného zůstane zachována u takzvaně vzdáleného (on-line) nákupu jízdenek, tedy platební kartou, SMS jízdenkou, prostřednictvím aplikace Moje DPKV, Karlovarskou kartou," vysvětluje Lukáš Siřínek.
 
Žádné další úpravy jízdného Dopravní podnik Karlovy Vary nepřipravuje, neplánuje ani snižování četnosti spojů jako řada jiných dopravců. Naopak v zájmu ochrany zdraví řidičů i cestujících bude pokračovat v intenzivní desinfekci všech svých vozů generátory ozónu.


Zdroj: Helena Kyselá, tisková mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary
 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy