Domácnosti v regionu opět navštíví statistici

Od 1. února do 24. května bude probíhat prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů šetření Českého statistického úřadu v 11 403 domácnostech po celé zemi.

dezinfekce

Cílem šetření je mimo jiné získat údaje o finanční situaci různých typů domácností, nákladech na bydlení a jeho kvalitě, vybavenosti bytů či zdravotních, pracovních a materiálních podmínkách domácností a jejich jednotlivých členů. Obdobné zjišťování zároveň probíhá v celkem 34 evropských zemích.

Šetření nazvané Životní podmínky organizuje Český statistický úřad každoročně od roku 2005, letos tedy již po šestnácté. V Karlovarském kraji bude navštíveno 294 domácností, z toho 140 domácností bude osloveno poprvé a zbývajících 154 domácností se šetření zúčastní opakovaně. Výsledky šetření, které poslouží jako zdroj při posuzování vývoje životní úrovně a příjmové situace tuzemských domácností, představí odborníci Českého statistického úřadu na tiskové konferenci 10. března. Budou tak jedni z prvních v celé Evropě. Pro další informace je možné obrátit se na pracovnice Krajské správy Českého statistického úřadu Ing. Marii Toningerovou (tel.: 731 439 245) nebo Mgr. Radku Streicherovou (tel.: 734 352 279).


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy