ČIŽP vloni uložila v našem kraji pokuty za 1,3 milionu

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 896 kontrol, což je o 324 více než v roce 2018 (16 572) a uložila 2532 pravomocných pokut (o 11 méně než v roce 2018) v celkové výši 112 329 717 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2019 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut padlo za odpady (878), což je několikaletý trend. V Karlovarském kraji provedli inspektoři ČIŽP 1 349 kontrol a uložili 50 pokut v celkové výši 1 277 583 korun.

dezinfekce

Celková výše pokut vzrostla oproti roku 2018 o více než 12 milionů korun.

„V roce 2019 se počet kontrol, i díky podnětům přijatých od veřejnosti, zvýšil. To potvrzuje vysoký kredit, který Česká inspekce životního prostředí u občanů má a také skutečnost, že veřejnosti není lhostejné, co se s životním prostředím děje. V historii úřadu patřil rok 2019 z hlediska splnění všech parametrů a kritérií mezi velmi dobré roky,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska uložili nejvyšší pokutu inspektoři z Oblastního inspektorátu (OI) ČIŽP v Plzni. Její výše činila osm milionů korun a uložena byla společnosti TORESO CB s.r.o. Ta porušila zákon o odpadech tím, že v průběhu roku 2016 uložila na pozemek v k. ú. Mýto v Čechách přes 82 tisíc tun stavebních odpadů, které od roku 2015 přijímala od stavebních společností v Plzeňském kraji, a odstranila je v rozporu se zákonem o odpadech. Druhou nejvyšší pokutu pět milionů korun uložili inspektoři z OI Praha fyzické osobě podnikající, Jindřichu Frýdlovi za to, že na pozemky v k. ú. Chýně a Chrášťany u Prahy převzal a neoprávněně uložil přes 214 tisíc m3 odpadu. Třetí nejvyšší sankci ve výši čtyř milionů korun dostala od inspektorů z OI České Budějovice společnost H – Agrana s.r.o. za nedostatečná opatření proti šíření kůrovce v lesích na Českobudějovicku.

Nejvyšší pokuta v Karlovarském kraji vyměřená inspektory z OI ČIŽP Ústí nad Labem byla 250 tisíc korun společnosti Chevak Cheb, a.s. 

„Firma je zodpovědná za nekontrolovaný únik znečištěných odpadních vod z přečerpávací stanice odpadních vod ve Valech na Chebsku do Kosového potoka. V důsledku vodoprávní havárie uhynulo minimálně 75 kriticky ohrožených raků říčních, 19 kriticky ohrožených mihulí potočních a 25 ohrožených vranek obecných,“ řekl Pavel Grund, ředitel OI ČIŽP v Ústí n. L.

Druhou nejvyšší pokutu 125 tisíc korun uložili inspektoři společnosti LB, spol. s r.o., která použila k rekultivaci lomu Hutnický vrch na Karlovarsku neupravené stavební a demoliční odpady a jednala tak v rozporu se schváleným provozním řádem.

Třetí nejvyšší sankci 100 tisíc korun dostala společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. za vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod do Chodovského potoka.

Inspektoři provedli také 558 kontrol podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů (CITES), vedli 174 pokutových řízení a uložili pravomocné pokuty ve výši 919 050 korun. Zabaveno bylo 70 1621 živých exemplářů CITES a 2027 neživých (výrobky).

Nejvýznamnější akcí roku 2019 byla operace Lovec zaměřená na nelegální chov chráněných druhů, především šelem (rys, vlk, medvěd, vydra), tetřevů, tetřívků, losů atd. Inspektoři zpracovali pro potřeby orgánů činných v trestním řízení na dvě desítky rozsáhlých odborných vyjádření. Zdroj: Mgr. Bc. Radka Nastoupilová, tisková mluvčí ČIŽP


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
19.06.2020 14:00
0 +
 

Hlavní zprávy