Činnost Policie ČR v souvislosti s karanténou

Jedním z nejdůležitějších opatření, jehož dodržování bude policie v době karantény kontrolovat, je omezení mezilidského kontaktu.

dezinfekce

Není naším cílem působit represivně a kohokoliv trestat, jde o to zabránit rizikovým situacím, kterým je shromažďování osob.

"Věříme, že občané budou dbát dodržování všech opatření a nebudou riskovat zdraví své i ostatních," uvedl kpt. David Schön.

V případě, že policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení vlády ČR v souvislosti s karanténou, tak v souladu s § 43 zákona o Policii ČR přikáží konkrétním osobám dodržování tohoto zákazu a vykáží je z místa, popřípadě použijí jiná oprávnění podle právních předpisů.

Každý je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu policisty. Neuposlechnutí výzvy je přestupkem proti veřejnému pořádku podle § 5 zákona o některých přestupcích a lze za něj uložit pokutu do 10 tisíc korun.


Zdroj: Policie ČR

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 16.03.2020 14:40
0 +
 

Hlavní zprávy