Chodov: Starostenské hrobky se dočkají obnovy

Další dva významné hroby na městském hřbitově nechá v letošním roce opravit Chodov. Na řadu tentokrát přijdou hrobky dvou jeho významných starostů, a to továrníka Josefa Gerstnera a lékárníka Antona Zeidlera.


První jmenovaný byl starostou města se zhruba dvouletou přestávkou od roku 1901 až do 1918, druhý muž seděl v křesle starosty ve zmíněné pauze v letech 1905 – 1907.

Obnovu hrobů povede kameník a restaurátor Michal Durdis, s nímž Chodov dlouhodobě spolupracuje. „Opravené hroby bychom rádi představili veřejnosti v rámci tradiční Vavřinecké pouti letos v srpnu. Navíc je to v roce, kdy si budeme připomínat 90. a 95. výročí úmrtí obou starostů,“ nastínil termín dokončení prací městský historik Miloš Bělohlávek s tím, že tento rok bude k dispozici také nová informační brožura.

„Budou v ní označena a popsána významná hrobová místa, včetně mapky s naučnou stezkou po hřbitově,“ doplnil historik.

„Městu se podařilo získat polovinu nákladů na restaurátorské práce formou dvousettisícové dotace z Česko - německého fondu budoucnosti,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.

Chodov má v současné době 15 takzvaných čestných hrobů, z toho šest jich je už zrestaurováno. Nově nechal na tento seznam zapsat místa posledního odpočinku Josefa Bokra (obchodník a starosta města 1920 – 1927), Václava Kasíka (učitel, čestný občan města Chodova), Gizely Kuchařové (sochařka), Alberta Langera (továrník, stavitel budovy DDM) a Karla Pleiera (podnikatel, starosta obce Smolnice).

Zároveň město eviduje šest vysoce uměleckořemeslně zpracovaných náhrobků, které označilo za cenné.

Anton Zeidler (7. 1. 1842 – 27. 2. 1927)

starosta, lékárník, mecenáš

Společně s Karlem Fenklem a Josefem Gerstnerem se o něm český místodržitel hrabě Thun zmiňuje v dopise císaři jako o muži, který se nejvíce zasloužil o rozvoj Chodova. Byl prvním chodovským lékárníkem a nechal si vystavět honosný nárožní dům s lékárnou v dnešní ulici Dukelských hrdinů. Desítky let zasedal v městské radě a v letech 1905 – 1907 zastával úřad starosty města. Výrazně podporoval rekonstrukci kostela svatého Vavřince na přelomu 19. a 20. století, opravenému kostelu věnoval jedno vitrážové okno.

Josef Gerstner (5. 1. 1856 - 5. 12. 1932)

starosta, továrník, filantrop a mecenáš

Stál u zrodu většiny chodovských spolků a sdružení a významně se podílel na životě obce. V roce 1892 založil Josef Gerstner v budově bývalého chodovského mlýna malou továrnu, vyrábějící transportní stroje a příslušenství. V devadesátých letech hodně spolupracoval s Karlem Fenklem na správě obce a v roce 1901 byl sám zvolen starostou. Během jeho působení v úřadu byl do města zaveden elektrický proud, opraven kostel, založen zaopatřovací spolek pro chudé a bylo otevřeno kino. Po jeho odchodu z úřadu mu papež udělil nejvyšší papežské vyznamenání „Pro ecclesia et pontifice“ („Pro církev a papeže“).

Zdroj: Město Chodov

Fotogalerie
NetConcert Monica Mancini

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO Studio

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
weby uniweb