Chodov: Starostenské hrobky se dočkají obnovy

Další dva významné hroby na městském hřbitově nechá v letošním roce opravit Chodov. Na řadu tentokrát přijdou hrobky dvou jeho významných starostů, a to továrníka Josefa Gerstnera a lékárníka Antona Zeidlera.

VZP list a pros 2022

První jmenovaný byl starostou města se zhruba dvouletou přestávkou od roku 1901 až do 1918, druhý muž seděl v křesle starosty ve zmíněné pauze v letech 1905 – 1907.

Obnovu hrobů povede kameník a restaurátor Michal Durdis, s nímž Chodov dlouhodobě spolupracuje. „Opravené hroby bychom rádi představili veřejnosti v rámci tradiční Vavřinecké pouti letos v srpnu. Navíc je to v roce, kdy si budeme připomínat 90. a 95. výročí úmrtí obou starostů,“ nastínil termín dokončení prací městský historik Miloš Bělohlávek s tím, že tento rok bude k dispozici také nová informační brožura.

„Budou v ní označena a popsána významná hrobová místa, včetně mapky s naučnou stezkou po hřbitově,“ doplnil historik.

„Městu se podařilo získat polovinu nákladů na restaurátorské práce formou dvousettisícové dotace z Česko - německého fondu budoucnosti,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.

Chodov má v současné době 15 takzvaných čestných hrobů, z toho šest jich je už zrestaurováno. Nově nechal na tento seznam zapsat místa posledního odpočinku Josefa Bokra (obchodník a starosta města 1920 – 1927), Václava Kasíka (učitel, čestný občan města Chodova), Gizely Kuchařové (sochařka), Alberta Langera (továrník, stavitel budovy DDM) a Karla Pleiera (podnikatel, starosta obce Smolnice).

Zároveň město eviduje šest vysoce uměleckořemeslně zpracovaných náhrobků, které označilo za cenné.

Anton Zeidler (7. 1. 1842 – 27. 2. 1927)

starosta, lékárník, mecenáš

Společně s Karlem Fenklem a Josefem Gerstnerem se o něm český místodržitel hrabě Thun zmiňuje v dopise císaři jako o muži, který se nejvíce zasloužil o rozvoj Chodova. Byl prvním chodovským lékárníkem a nechal si vystavět honosný nárožní dům s lékárnou v dnešní ulici Dukelských hrdinů. Desítky let zasedal v městské radě a v letech 1905 – 1907 zastával úřad starosty města. Výrazně podporoval rekonstrukci kostela svatého Vavřince na přelomu 19. a 20. století, opravenému kostelu věnoval jedno vitrážové okno.

Josef Gerstner (5. 1. 1856 - 5. 12. 1932)

starosta, továrník, filantrop a mecenáš

Stál u zrodu většiny chodovských spolků a sdružení a významně se podílel na životě obce. V roce 1892 založil Josef Gerstner v budově bývalého chodovského mlýna malou továrnu, vyrábějící transportní stroje a příslušenství. V devadesátých letech hodně spolupracoval s Karlem Fenklem na správě obce a v roce 1901 byl sám zvolen starostou. Během jeho působení v úřadu byl do města zaveden elektrický proud, opraven kostel, založen zaopatřovací spolek pro chudé a bylo otevřeno kino. Po jeho odchodu z úřadu mu papež udělil nejvyšší papežské vyznamenání „Pro ecclesia et pontifice“ („Pro církev a papeže“).

Zdroj: Město Chodov

Fotogalerie
NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
weby uniweb