Cheb: Vytřídilo se rekordní množství odpadu, rezervy jsou u kuchyňského bioodpadu

V Chebu se vloni vytřídilo rekordní množství odpadu. Konkrétně se jednalo o 729 tun papíru, 533 tun plastů, 306 tun skla a 3 tuny kovů. Nárůst u těchto čtyř komodit činil v porovnání s rokem 2020 celkově 71 tun, tedy téměř 5 %. Na odměnách za vytříděný odpad získalo vloni město od EKO-KOMu zhruba 5,1 milionu korun, což bylo o půl milionu více než v roce 2020. Náklady na svoz tříděného odpadu však činí přibližně 8 milionů.

dezinfekce

I přes solidní nárůst vytříděného odpadu se vloni meziročně zvýšilo i množství směsného odpadu z černých popelnic. Toho se během loňského roku svezlo přibližně 6208 tun, tedy o 332 tun více než v roce 2020. 

Rozbory směsného odpadu ukazují, že velké rezervy jsou především ve třídění kuchyňského bioodpadu. Hnědé popelnice na bioodpad jsou bohužel využívány převážně na ukládání odpadu z údržby zahrádek. Kuchyňský rostlinný odpad ale většinou pořád končí v černých popelnicích. Podle prováděných rozborů je ho tam stále téměř čtvrtina. Zbytečně se pak vozí na skládku, kde se za uložení odpadu platí velmi vysoké částky.  

Svoz odpadu stojí město ročně přibližně 35 milionů korun. Na dalších zhruba 14 milionů korun pak přijde provoz sběrných dvorů, úklid černých skládek či vyvážení odpadkových košů. Celkově tak město ročně vydá na likvidaci odpadů takřka 50 milionů korun.

Zdroj: Město Cheb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese