Cheb: Střížov dostane kanalizaci a část vodovodního řadu (TV Západ)

Společný projekt města Chebu a vodohospodářské společnosti CHEVAK v části Střížov by měl přinést obměnu vodovodního řadu. A především dlouho očekávané odkanalizování této části města.

dezinfekce

„Vodovod, jelikož tam již nějaký byl a společnost CHEVAK chce modernizovat, tak nákladově ve výši asi 4,5 milionu kompletně půjde za touto společností. Kanalizace, tam je to trošičku jiné a složitější. Částečně tam funguje stará čistírna odpadních vod, kterou je potřeba modernizovat. Analýzou se ale došlo k tomu, že i z hlediska norem, které jsou dnes vyžadovány na odkanalizované vody, tak jediné možné řešení je celé odpadní vody svézt až do CHEVAKu. Což je řešeno tak, že v rámci Střížova se veškeré splaškové vody nově vybudovanou kanalizací svedou do přečerpávací stanice. Z ní se to přečerpá směrem na Slatinu na Františkovy Lázně, odkud se to napojí na centrální přivaděč Františkových Lázní do CHEVAKu,“ popsal situaci místostarosta Chebu Miroslav Plevný. 

Očekávané náklady na odkanalizování činí zhruba 14 milionů korun. 

„Z čehož město bude platit buď 12 anebo 5 milionů. Záleží na tom, zda nám vyjde dotace. Pokud vyjde dotace, tak by to pro město bylo příznivější, protože bychom platili v uvozovkách jen pět milionů korun. Pokud dotace nevyjde, tak budeme muset zaplatit asi 12 milionů korun, protože CHEVAK se na této akci, vzhledem, jak to vychází ekonomicky - z hlediska budoucích výnosů za odkanalizovanou vodu z plateb občanů - tak hodnota kanalizace pro CHEVAK je zhruba jen 2 miliony korun. Je to vzhledem k tomu, že těch občanů tam na jednu stranu není moc, počítáno asi na 150 občanů,“ přiblížil místostarosta Plevný. 

Dočkat se napojení na centrální kanalizaci mají i další okrajové městské části. 

„Samozřejmě bychom byli rádi, aby pokud možno max. počet bydlících lidí v katastrech města Chebu bylo napojeno na centrální kanalizaci, protože, jak jsem již zmiňoval, centrální kanalizace je vždy lepší pro životní prostředí než lokální čističky, které málokdy dosáhnou parametrů jako v té centrální čistírně odpadních vod. Z toho důvodu, protože celá řada okrajových částí takto ještě připojena není, tak se snažíme min. ve fázi studií postupně řešit jednotlivé okrajové části,“ dodal Plevný. 

Projektově se v současné době řeší městské části Tršnice, Hradiště a Jindřichov. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy