Cheb: Průmyslový park II. si vyžádá změnu územního plánu

Chebský průmyslový park I. rozkládající se na rozloze zhruba 106 hektarů a poskytující zázemí pro téměř dvě desítky subjektů je již kompletně využitý a město finišuje s přípravami Parku II. Zájem investorů o nové pozemky trvá a vedení města si stanovilo pro vyjednávání čtyři základní podmínky.

dezinfekce

„Průmyslový park II. je v oblasti křižovatky „Ypsilon“ a je dlouhodobým záměrem a strategickým rozvojovým územím města. Jde o unikátní prostor o ploše více než 100 hektarů. Už jsme zde měli několik zájemců o investici. Nicméně máme velmi tvrdé podmínky pro případného investora. Shrnul bych je do čtyř základních bodů. Tím prvním a nejdůležitějším je vytvoření vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Raději menší počet kvalifikovaných než větší počet nekvalifikovaných míst. Druhou důležitou podmínkou je minimalizace environmentálního dopadu. Což znamená, že budeme trvat na tom, aby investor splnil nejpřísnější požadavky na úspory energií, na hospodaření s dešťovou vodou a další podobné záležitosti, týkající se dopadu na životní prostředí. Třetí důležitou podmínkou pak z našeho pohledu je, že se investor bude aktivně podílet na rozvoji města, což znamená, že výrazně finančně podpoří sportovní a kulturní aktivity, společenské akce ve městě a skutečně nebude žít vedle toho města, ale bude žít přímo v tom městě. A poslední důležitou podmínkou je to, že půjde o velkého strategického investora, který využije významnou část – více než polovinu té stávající průmyslové zóny, protože ji nechceme parcelovat na menší podniky, jako se tomu stalo v průmyslovém Parku I.,“ přiblížil pozici města jeho starosta Antonín Jalovec.

V současné době město intenzivně jedná s vážným zájemcem, ale podrobnosti zatím neuvádí. Již dříve odmítlo nabídku investora z Číny, který chtěl vybudovat závod na baterie s 2.500 dělnickými pozicemi. 

„Z hlediska připravenosti – nyní od církve, a musím ocenit její vstřícný postoj, dokupujeme některé menší dílčí pozemky v areálu, stejně tak se projednává změna územního plánu. Otázkou je také posílení zásobování energiemi, zvláště elektrickou energií. Nicméně podle současných smluv není možné před polovinou letošního roku kopnout do země. To ani náhodou, protože jsou tam smluvní závazky města. Ale chceme být připraveni tak, aby změna územního plánu byla pokud možno projednána v první polovině letošního roku a aby byly dořešeny i majetkoprávní záležitosti. Pak následně by ta jednání mohla pokračovat dále,“ dodal Jalovec.

Plocha Průmyslového parku II. je určena pro průmyslovou výrobu, obchod, služby a logistiku.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese