Cheb: Nemocnice obnovuje přístrojové vybavení

Přestavba chebské nemocnice jde ruku v ruce s modernizací a obnovou přístrojového vybavení. Opotřebený desetiletý počítačový tomograf tak nahradil nový, stejně tak, jak tomu bylo v Nemocnici Karlovy Vary, kde nové CT slouží již od června 2022.


Radiologické oddělení Nemocnice Cheb vyšetří ročně v průměru 5.700 pacientů na počítačovém tomografu.

Mezi nejčastější vyšetření patří CT mozku, CT páteře a následuje  CT břicha a CT plic. Mezi méně častá, ale neméně důležitá vyšetření, patří angiografie cévního systému - hlavně plicních tepen při emboliích a karotid (krčních tepen s tepnami mozku u mozkových příhod).

Pacienti zde podstupují také angiografická vyšetření dolních končetin (zobrazení cév – tepen a žil). U těchto vyšetření hraje důležitou roli kvalitní vyšetřovací i rekonstrukční software poskytující lepší výsledky.  „Zásadní rozdíl staré versus nové CT je jednoznačně  v technických  a softwarových parametrech, díky kterým pak dochází ke kvalitnějšímu zpracování nasbíraných dat při vyšetření,“ potvrdil zástupce primáře chebského radiologického oddělení MUDr. Martin Trpák.

Právě kvalita obrazu je jedním z předností nového přístroje. Díky rozšíření počtu řad detektorů z 64 na 128 lze všechna vyšetření provádět v kratším čase a zároveň i s nižší dávkou rentgenového záření na pacienta.

Výměna CT a jeho instalace do stávajících prostor radiologického pracoviště trvala pouhých 23 dní.  Vyžádala si drobné stavební úpravy podlah či odstranění naváděcích laserů, které sloužily primárně pro vyšetření onkologických pacientů.

 „Lasery pro onkologická vyšetření již u tohoto přístroje nejsou zapotřebí. Menší plánovací CT s lasery je totiž umístěn přímo na onkologii v pavilonu C,“ vysvětlil provozně-technický ředitel KKN a.s. Ing. Martin Čvančara, MBA.

Tomograf  byl financován z EU fondů, respektive prostřednictvím 98. výzvy  REACT-EU a jeho pořizovací hodnota s dvouletou zárukou činila 24.123.770,- Kč včetně DPH.  Nemocnice Cheb zafinancovala navíc i pozáruční servis na 5 let za 9 milionů korun.

Zdroj: Chebská nemocnice


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy