Cheb: Nejnáročnější rok mandátu, zhodnotil starosta Jalovec (TV Západ)

Rok 2021 byl náročný po všech stránkách nejen pro obyvatele, ale také pro jejich zástupce na radnicích. Zastupitelé a vedení měst museli řešit výzvy, které se točily nejen okolo pandemických opatření, ale také zadrhávající se ekonomiku a všeobecnou únavu z dlouhotrvající nejisté situace.

dezinfekce

A při bilančním rozhovoru s chebským starostou Antonínem Jalovcem se tyto vnější vlivy objevily vícekrát. Hned začátek roku a totální uzávěra okresů Cheb a Sokolov prověřily koordinační schopnosti všech odpovědných složek. 

"Prožívali jsme nejtěžší časy za celou dobu mého mandátu, protože řídit město ve vrcholící epidemii bylo mimořádně těžké. Spousta lidí nevnímá, jak těžké to bylo, ale jen zajistit chod těch nejdůležitějších, klíčových služeb bylo velmi komplikované. Aby se svážel odpad, aby fungovala výroba pečiva, aby fungovaly dodávky tepla, aby fungovaly základní zdravotní služby, školství atd. Bylo nesmírně komplikované, a nám se tady scházely informace ze všech oblastí, a museli jsme řešit často z minuty na minutu, a de facto jednat bez nějakých předchozích zkušeností, v situaci, na kterou nikdo z nás nebyl připravený. My jsme byli jedno z mála měst, které zavedlo bezplatný nákup a distribuci základních potravin a drogerie pro seniory nad 65 let. Bylo to velmi úspěšné, doručilo se postupně několik tisíc balíčků. Já musím především poděkovat všem dobrovolníkům, kteří rozváželi ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, byli to herci z divadla, lidé z knihovny, byli to lidé z různých neziskových organizací, z našeho Odboru sociálních služeb apod., takže to byla opravdu skvělá parta, která se vytvořila a věřím, že i pomohlo to ochránit alespoň část seniorů před případnou nákazou, takže tento projekt, i když město vyšel na mnoho set tisíc korun, považuji za velice přínosný," uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec. 

Zatímco města se snažila vyrovnat se situací, z ústředních orgánů přicházely často protichůdná nařízení. 

"Bylo vidět, že totiž celé to krizové řízení nebylo připraveno na tento typ krize. Všechny způsoby nastavení komunikace byly nastavené na přírodní katastrofy typu povodní, požáru atd., ale rozhodně ne na epidemii. Mě překvapilo to, jak je stát nepřipravený. Já jsem si vždy myslel, že v těchto situacích se někde na Generálním štábu nebo na Ministerstvu vnitra sáhne do nějaké skříně, vytáhne se šanon typu Epidemie a je jasně nalajnováno, co se má dělat. A nic takového neexistovalo. A velice nemile mě překvapilo, že i v těch klíčových složkách, jako byla Armáda, Policie atd., zpočátku panoval poměrně velký chaos, protože prostě seshora přicházely rozporuplné rozkazy, chybělo vybavení, i to úplně nejzákladnější atd. Já vždy k "dobrému" přidávám, že když sem přijeli vojáci hlídat hranice a město jim muselo ze svého zajišťovat ochranné prostředky a desinfekci, protože jí od Armády neměli," přidal příklad jednoho z důsledků chaosu centrálních složek státu Jalovec. 

Ani konec roku zatím neskýtá příliš důvodů k optimismu. Podobně jako vloni se sice situace během svátků uklidňuje, ale hrozby trvají. Nicméně se dají najít příklady, které snad pomohou stav zvládnout. 

"Je to nesmírně vyčerpávající a my hlavně nevidíme ten konec. Nikdo neví, jestli přijde další mutace, další vlna atd., takže i z tohoto pohledu je to nesmírně složité. Na straně druhé už máme zase spoustu zkušeností, loni jsme je ještě neměli. Takže spoustu věcí už máme nastavených a víme jak v dané situaci jednat, a v neposlední řadě se ukazuje, že když někdo loni různě hledal důvody, proč jsme na tom špatně, tak teď se ukazuje, že jsme na tom, pro změnu, zase nejlépe. Takže, jestli se loni dělalo něco špatně, letos se dělá něco dobře – je vidět, že ta vlna se prostě prožene republikou, někde začne, někde skončí, minule jsme měli tu smůlu, že jsme byli první, teď máme tu výhodu, že jsme poslední, navíc máme už určitou promořenost z té předchozí, jarní vlny, takže zřejmě i větší odolnost vůči této mutaci viru, ale ukazuje se opravdu, že ať to město dělá cokoliv nebo nedělá cokoliv, takže ten výsledek je, bohužel, velmi obdobný," doplnil pohled starosta Jalovec. 

Situace s nákazou byla sice nejvýraznějším rysem končícího roku, ale ve městě se připravila také řada projektů a dlouhodobých snah. 

"Prakticky celým tím čtyřletým obdobím se promítá naše snaha přenastavit financování a organizaci sportu ve městě, protože v tom panoval dost velký chaos, nejednota a přiznejme si, že i ve sportovním prostředí byla velká řevnivost, že tady docházelo k určitému zvýhodňování nebo atypickým vztahům s některými sportovními subjekty, a ti ostatní se pak cítily být trošku odstrčeny. Nám se povedlo nejprve sjednotit majetkové vztahy ke sportovištím, což bylo docela náročné, aby všichni měli ta svá sportoviště ve výpůjčce nebo užívali městská sportoviště. A od prvního ledna letošního roku jsme skutečně dokázali to, že vznikla nová příspěvková organizace, Správa sportovišť města Chebu, která převzala ty čtyři největší sportoviště ve městě, tzn. areál Lokomotivy, areál na levém břehu Ohře, zimní stadion a plavecký bazén a stará se o ně. A musím říci, že výsledky jsou skvělé, i díky jejímu řediteli, Michalu Ouřadovi, který je vede výborně, a jak já, jako častý uživatel třeba plaveckého bazénu nebo levého břehu, mám velice pozitivní zkušenosti s přístupem personálu, s kvalitou poskytovaných služeb, tak i od sportovců, kteří tam docházejí jsou vesměs velmi pozitivní ohlasy," přiblížil situaci ve sportu Jalovec. 

Realizace naplánovaných investic města byla také částečně ovlivněna vnějšími vlivy a situací na trhu.

"Zadání zakázek nebylo až tak problematické. Často problémy byly se zhotovením, protože i ty firmy se potýkaly s tím, že měly třeba najednou zaměstnance v karanténě a nestíhaly plnit termíny a logicky do toho přicházelo i postupné navyšování cen, které pro firmy bylo často zničující z hlediska vysoutěžené ceny a komplikovaly jim dokončení zakázek. Navíc chyběly i některé materiály. Z našeho pohledu bych řekl, že asi nejsložitější bylo zahájení stavby lávky (přes koleje na Švédský vrch – pozn. redakce), která úspěšně pokračuje a jsem rád, že ji snad v příštím roce úspěšně dokončíme za relativně příznivé ceny i za současných rostoucích cen materiálů. Určitě se podařila dokončit rekonstrukce Zemědělské ulice, což byla nesmírně nákladná akce v rozsahu nějakých 40 milionů. A jsem také rád, že jsme začali stavět Přírodovědné centrum DDM Sova. Byla i spousta menších akcí jako dokončení Dukelské ulice, zahájení Karlovy ulice, část Mírové ulice apod., takže těch stavebních akcí bylo docela dost. Co mě osobně mrzí je to, že nedošlo na realizaci skateparku, protože tam ta výběrová řízení opakovaně končila špatně. A naposledy jsme se setkali s tím, že cena už vyrostla natolik, díky vzrůstu cen materiálů, že musíme hledat nějaký vhodný dotační titul, což mě velice mrzí, protože tohleto sportoviště je ve městě potřeba a já sám jsem jeho stavbu velmi prosazoval," posteskl si starosta. 

Investice pokračovaly také do oblasti mezi nádražím a Kauflandem, kde se i v předchozích letech intenzivně opravovalo. 

"My jsme zásady, že je dobré, když už někde je nějaký souvislý pás zrekonstruovaných ulic, navazovat a rozšiřovat tu oblast postupně dál a dál. Takže to se týkalo třeba té oblasti jako je Palackého ulice, ulice Obětí nacismu, ale třeba i Karlovy, Dukelské, Žižkovy atd. Navážeme tam v příštím roce zřejmě velkoplošnou opravou Wolkerovy, která je už velmi zanedbaná. Navíc je to čtvrť, která, na jedné straně je vizitkou Chebu, když lidé vystoupí na autobusovém nebo vlakovém nádraží, na druhé straně všichni víme, že to je čtvrť i zároveň velmi problémová a logicky i nějaká ta revitalizace ulic může přispět k tomu, aby to tam trošku prokouklo a i pro návštěvníka Chebu i pro obyvatele to tam bylo o něco bezpečnější a vypadalo to tam lépe," vysvětlil postup města Jalovec. 

Ve městě probíhá také výrazný stavební boom soukromého kapitálu, což je podle města pozitivní. 

"V současné době mě těší, že se v Chebu realizuje hned několik výstaveb bytových domů. Kromě dokončovaných soukromých projektů, které jste zmiňoval (Wolkerova, Dukelská – pozn. redakce) doplním třeba Břehnickou ulici nebo bytové domy u Klášterního mlýna na Skalce, nicméně je tady i budoucnost dalších projektů. TO se týká lokality u zimního stadionu nám. Prokopa Holého a křižovatky ulic Osvobození a Čapkovy, kde by měl vyrůst také bytový dům. Zajištění kvalitního bydlení je pro město důležité. Já vždy říkám, že město je ten nejhorší stavař, který existuje, protože staví pomalu, komplikovaně a poměrně draze. Soukromníci to často dovedou mnohem efektivněji, takže si myslím, že pro město stačí ten současný rámec nějakých 1300 bytů, které má k dispozici (ve vlastnictví – pozn. redakce), a poklud to kvalitní bydlení pro vyšší příjmové skupiny zajistí soukromí developeři, tak tím lépe. Navazuje na to i obrovský projekt v Kasárnách (na Zlatém vrchu – pozn. redakce), kde by také měly vznikat postupně nejen bytové domy, ale i rodinné domy. Úspěšný je projekt i výstavby rodinných domů na Zlaté louce, takže si myslím, že i o výstavbu kvalitního bydlení do budoucna máme v Chebu postaráno," zhodnotil situaci starosta Chebu.

Jako pozitivní na současné situaci spatřuje vedení města rozjeté podpůrné programy, které pomohou řešit dlouhodobé a složité problémy v oblasti dostupnosti zdravotní péče a dalších důležitých pracovních pozic. 

"Mě už oslovují starostové z různých částí republiky, naposledy třeba pan starosta ze Znojma, že slyšel o našem nesmírně úspěšném programu ny vybavování ordinací, ať už praktických lékařů, stomatologů nebo ambulatních specialistů, kdy už jsme do dneška vyplatili více než 3 miliony korun a podařilo se nám přilákat nejn nové praktiky, a snad mohu avizovat, že máme rozjednané dalšího praktika, který by mohl přijít do Chebu. Vybavili jsme více než 10 ordinací stomatologů, což nám závidí napříč celým krajem. A daří se nám na motivační příspěvky lákat i nové učitele, případně strážníky Městské policie, takže jsme v tomto, troufnu si říci, nejúspěšnějším městem v kraji a možná i v celé republice," vyzdvihl motivační program Jalovec. 

Očekávání nejen města Chebu od nové vlády jsou jasná.

"Já od nové vlády očekávám, že nastaví nějaký jasný koncept toho, co se bude dít. Vždy říkám, že alespoň loni, když si můžeme vzpomenout na, dnes už "chcíplého" PSA nebo Semafor, tak existovala nějaká vyhlídka – když je situace taková, zavře se tohle a tohle, když se situace zhorší, zavře se ještě tohle, když se zlepší, otevřeme pro změnu tohle. Nyní nic takového nemáme. Výsledkem je právě třeba zákaz vánočních a adventních trhů, kdy ze dne na den vláda najednou uzavře trhy, přitom ponechá farmářské, ponechá hypermarkety, ponechá restaurace atd. a lidé, ani my to nechápeme. Kdyby vláda s předstihem řekla – pokud se situace zhorší natolik, budou zavřeny trhy – mohli jsme ušetřit část peněz alespoň tím, že bychom je nestavěli v takovém rozsahu jako jsme je stavěli. Stejně tak teď nevíme, jestli když se situace zlepší, jestli bude povoleno něco dalšího nebo bude naopak, když se zhorší, uzavřeno něco dalšího. Takže je tam, bohužel, naprostá nepředvídatelnost a město musí konat ze dne na den a logicky je to pak spojeno i s finančními ztrátami," komentoval Jalovec. 

A co naopak přinesl letošní rok pozitivního?

"Ukázalo se, že existuje spousta lidí, kteří jsou ochotni pomáhat naprosto nezištně. A jsou to lidé, počínaje zdravotníky, dobrovolníky, které jsem zmiňoval, byli lidé, kteří byli ochotni telefonovat seniorům, aby se s nimi nejen bavili, ale měli nějaký kontakt, a to je nesmírně cenné. Jsou tady opravdu lidé, kteří když je nejhůř, tak nemyslí na sebe, ale myslí na ty druhé. A to mne nesmírně potěšilo, protože těch lidí je dost. A bohužel o nich mnoho ostatních ani neví, že tady jsou. A buďme rádi, že tady jsou," poděkoval všem pomáhajícím starosta. 

A na závěr rozhovoru je také čas na přání do Nového roku.  

"Já bych si přál v tom městě abychom si dokázali navzájem vyhovět. Abychom byli k sobě tolerantní, protože jestli se s něčím dnes společnost potýká a rozkládá jí to, tak je to vzájemná nenávist a nevraživost, podrážděnost, agresivita, vulgarita. A opravdu mnohdy je dobré si někoho vyslechnout, zhluboka se nadechnout, zamyslet se a teprve pak reagovat. Takže bych si přál, abychom se vždy dokázali zamyslet nad argumenty těch druhých pokusili se je pochopit a abychom hledali to dobré. Jak já říkám – ani premiér, ani hejtman, ani starosta Vám Váš život nemohou příliš zlepšit, ani příliš zhoršit. Za kvalitu svého života si z 99 % neseme odpovědnost sami a jestliže si v sobě to dobro najdeme, tak náš život bude dobrý," shrnul starosta Chebu Antonín Jalovec.

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024