Cheb: Množství vytříděného odpadu nadále roste

V Chebu se v letošním prvním pololetí vytřídilo rekordních 773 tun papíru, plastů a skla. V porovnání se stejným obdobím loňského roku činí nárůst 33 tun, tedy zhruba 4,5 %. Oproti prvnímu pololetí roku 2019 je pak nárůst ještě podstatně vyšší, a to přes 18 %. Neméně potěšující je také skutečnost, že se snížilo množství směsného komunálního odpadu v černých popelnicích. Toho se během letošního prvního pololetí v Chebu svezlo 2793 tun, meziročně o 107 tun, tedy o téměř 4 % méně.


K dobrým výsledkům přispěl zejména nový systém svozu odpadů v lokalitách se zástavbou rodinných domů, který se v Chebu postupně zavedl v průběhu loňského roku.

Od rodinných domů se v rámci nového systému sváží zbytkový směsný odpad pouze jednou za dva týdny. Jejich obyvatelé ale mohou zdarma dostat hnědé nádoby na bioodpad, modré na papír a žluté na plasty, aby pro ně bylo třídění jednodušší.

Díky zlepšujícímu se třídění se městu daří držet náklady na svoz odpadu i přes rostoucí poplatky za jeho ukládání na skládkách na úrovni předchozích let. V prvním pololetí letošního roku stál svoz odpadu 17,4 milionu korun, což je zhruba stejně jako vloni. Lepší třídění je jedinou cestou, jak náklady na svoz udržet na uzdě i během následujících let, a zamezit tak razantnímu zvyšování poplatku, který za odpady hradí občané.

Svoz odpadu stojí město ročně zhruba 35 milionů korun. Na dalších 12 milionů pak přijde provoz sběrných dvorů, úklid černých skládek a vyvážení odpadkových košů.


Zdroj: město Cheb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Eastwood Symphonic

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
weby uniweb