Cheb: Město a Nadace Schola Ludus rozdaly ocenění za rok 2023 (TV Západ)

V pondělí 25. března proběhlo v Kulturním centru Svoboda každoroční předávání ocenění žákům a pedagogům za mimořádné studijní a pedagogické výsledky.

dezinfekce

Odpolednem prováděl Jindřich Skopec, který přivítal publikum a ponechal prostor pro hudební doprovod v podání gymnazistů pod vedením Michala Holoty s názvem Jangband.

Přítomné přivítal také starosta Chebu Jan Vrba, který ocenil úspěchy žáků, poděkoval za náročnou práci všem pedagogickým pracovníkům a oslovil studenty s jasným vzkazem.

„Takže tím bych jenom chtěl říci, že bych vám, kteří budete oceňován za studijní výsledky, abyste si uvědomili, že vzdělání je téměř celoživotní záležitost a jedině to je cesta k tomu, abyste se opravdu dobře v životě, v těžkém životě, v současné době uplatnili. Děkuji vám,“ uvedl starosta. 

Poděkování všem oceněným přednesla také radní pro oblast školství a ředitelka 6. základní školy Štěpánka Černá. Poté již došlo k předání květin a ocenění těmto pedagogům - Ivaně Linhartové z 1. ZŠ, Haně Kolaříková z 2. ZŠ, Petře Mezkové a Jitce Markgrafové ze 3. ZŠ, Pavle Duspivové a Martině Duffkové ze 4. ZŠ, Miluši Dvořákové a Kateřině Vnenkové z 5. ZŠ, Monice Šantorové a Martině Sýkorové ze 6. ZŠ, Petrovi Svatkovi ze ZŠ Kostelní námětí, dále Martině Metličkové a Janě Cenknerové ze Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha, Evě Soustružníkové z MŠ v ulici Do Zátiší, Stanislavě Sulovské z MŠ Bezručova, Aleně Klierové z MŠ 26. dubna, Kateřině Lewové z MŠ Komenského, Karle Sojkové z MŠ Malé náměstí a Evě Frousové z MŠ Osvobození.

Z řad žáků a studentů byli nadací oceněni: ze základních škol Michaela Horná, Anna Marie Kratinová, Hong An Nguyen - Růženka, Natálie Wesselá, Bohumír Přikryl, Markéta Fialová, Adéla Engelmaierová, Eliška Kmoníčková, Sofia Moshkina a Markéta Kidová. 

Dále obdrželi ceny studenti Základní umělecké školy Cheb Adriana Gaierová, Eliška Bauerová, Stella Štejrová, Karin Slavíčková, Kateřina Čadová a Jan a Ondřej Marešovi.

Pro ceny si přišly také studentky Střední zdravotnické a vyšší odborné školy Tereza Gaierová, Ivana Nová a Andrea Kafková, stejně jako zástupci Svobodné chebské školy Petr Kučera, Daniel Jarolík, Lukáš Kremla a Václav Kučera. Gymnázium mělo mezi oceněnými čtveřici - Nguyena Huu Thanga, Libora Rytíře, Veroniku Plevnou a Radka Truhláře. Oceněná byla Julie Urbaníková z Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, pobočka Cheb.

Ocenění Nadace Schola Ludus, která je unikátní městskou organizací podporující vzdělanost, letos mezi pedagogy obdrželi: Iveta Rolníková z MŠ Osvobození, Šárka Borkovcová z MŠ Bezručova, Elena Hájková z 2. ZŠ, Pavlína Hošnová ze 3. ZŠ, Lubomír Sýkora z 5. ZŠ, Jana Lukešová ze 6. ZŠ, Simona Kohoutová ze ZŠ Kostelní nám., Samuel Sichrovský z DDM Sova Cheb, Jiří Pátek z Integrované střední školy, Lenka Píbilová ze SZŠ a VOŠ Cheb, Josef Knot a nepřítomný Jan Žídek z chebského Gymnázium Cheb a Dagmar Jakubíková z Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, pobočka Cheb.

Nadační příspěvky v celkové hodnotě 180 tisíc korun se rozdělily mezi 6. ZŠ, DDM Sova, Gymnázium, Městskou knihovnu a ZŠ Kostelní náměstí.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy