Cheb: Kontrola zaměřená na průjezd složek IZS dopadla dobře

V Chebu proběhla dne 17. 9. 2020 bezpečnostní akce s názvem Bezpečné město. Tu realizovala Městská policie Cheb.


Akce byla zaměřena na dopravní situaci ve městě, veřejný pořádek a dodržování obecně závazných vyhlášek.

V následujících bodech uvádí MP výstup z bezpečnostní akce:
1)  V oblasti dopravy:

Ve večerních hodinách Městská policie Cheb spolu s HZS KVK provedla kontrolu zaměřenou na průjezd vozidel IZS. Kontrola proběhla v městské části Háje, kde bylo zjištěno pouze jedno vozidlo, které bránilo průjezdu vozidla HZS a na sídlišti Zlatý vrch, kde bylo zjištěno také jedno vozidlo. Výsledek akce byl tedy velmi pozitivní.

Kontroly průjezdnosti vozidel IZS budou probíhat i nadále.

Městská policie Cheb a HZS KVK děkuje všem ohleduplným řidičům. 

Dále strážníci prováděli na náměstí krále Jiřího z Poděbrad, kde je povolena nejvyšší rychlost 30 km/hod. měření rychlosti. Bylo změřeno celkem 187 vozidel, kdy pouze jeden řidič nerespektoval nejvyšší povolenou rychlost a byl řešen v souladu s platnými zákony. Na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad je zvýšený provoz motorových vozidel a pohyb chodců a proto zde byla rychlost omezena. Městská policie Cheb děkuje ohleduplným řidičům za dodržování rychlosti, která umožňuje včas reagovat na nebezpečné situace, kdy může být ohrožen život nebo zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

Strážníci se také zaměřili na tranzit nákladních vozidel, který je v našem městě zakázán. Zkontrolováno bylo celkem 18 nákladních vozidel, kdy ve čtyřech případech byl zákaz porušen a řidiči byli řešeni v souladu s platnými zákony.

Akce byla dále zaměřena na průjezd vozidel na světelný signál stůj, kdy strážníci řešili v ulici Evropská dle platných zákonů jednoho řidiče, který světelný signál nerespektoval.

2) V oblasti veřejného pořádku:
Akce byla zaměřena na nemalý problém města, a to je prostituce. Bylo zkontrolováno 8 osob, z toho jedna osoba byla předvedena, zbytek řešen v souladu s platnou legislativou. Strážníci se snaží tento nešvar vykázat na místa povolená obecně závaznou vyhláškou. Osoby se ale vracejí tam, kde lze očekávat větší zájem o jejich „služby.“ Řešení toho problému je zřejmě v nedohlednu, ale strážníkům městské policie se v posledním období podařilo snížit počet osob, které prostituci provozují, a to důslednými kontrolami.

Dalším nešvarem je vysoký výskyt problémových osob bez domova. Při akci proběhl monitoring těchto osob a lokalit, ve kterých se zdržují a přespávají. Kontrolou bylo zjištěno 23 osob, které i přes možnost přespávat v noclehárnách chtějí zůstat na ulici. Tři z těchto osob byly řešeny za porušování veřejného pořádku a obecně závazné vyhlášky.

Posledním bodem kontrolní akce bylo zaměření na „pejskaře.“ Bylo zkontrolováno 29 „pejskařů“ a strážníci řešili dvě porušení obecně závazné vyhlášky.

Městská policie Cheb děkuje všem občanům a návštěvníkům města za ohleduplné a slušné chování.


Zdroj: město Cheb

Fotogalerie
NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

Velikáni filmové hudby
seo uniweb