Cheb: Kanalizaci by měly získat další městské části (TV Západ)

Zástupci města Chebu informovali po jednání s vodohospodářskou společností CHEVAK o výsledcích a plánech na příští období. Připravuje se studie již dříve avizované snahy o odkanalizování osad v okolí přehrady Skalka, které by mělo přispět ke zlepšení kvality vody.

dezinfekce

Město považuje problematiku nejen ze čistě místní, ale spíše nadregionální. Z tohoto důvodu hodlá získat finance od státu či kraje, jelikož čistota Ohře je problém celého regionu.

"A pak jsme s nimi další jako velkou záležitost řešili odkanalizování, my tomu říkám pracovně Tršnice, celé té oblasti, kde už nějaká studie existuje. A teď je třeba přistoupit k dalším krokům pro tu realizaci, kde o to CHEVAK má poměrně velký zájem. Ta Tršnice by letos mohla být hotová celá ta projektová dokumentace, protože tam jsme si jako ujasnili, jestli to chceme s přípojkami, bez přípojek a v jakém stavu. Pokud se týká té Skalky, té přehrady, teď jednáme o pravém břehu té přehrady, tak tam uvidíme. Tam uvidíme, do kdy to bude hotové. My musíme vypsat výběrové řízení samozřejmě na ty projektové práce a tak, jak se nám podaří získat projektanty a nabídky, protože i to je problém, protože projektantů je v této oblasti málo a jsou zahlceni. Nicméně i v tom nám slíbil CHEVAK, že by nám pomohl v získání nějakých těch projektových kapacit. Tak uvidíme. Nechtěl bych teď být konkrétnější," doplnil výčet témat starosta Chebu Jan Vrba. 

I v tomto případě se má jednat o vícezdrojové financování. Svůj podíl bude mít jak CHEVAK, tak město, ale počítá se i určitým příspěvkem nově připojených zákazníků. 

"Nepochybně i určitá část, snažíme se aby byla co nejmenší, by zůstala na majitele těch objektů, kteří na tu přípojku by se na ní podíleli, ale tam se budeme snažit, aby ten podíl byl co nejmenší. Tak uvidíme, jak se to podaří všechno složit dohromady," dodal starosta. 

Kanalizace dosud chybí v řadě městských částí, v Tršnicích, Jindřichově, Hradišti nebo Hrozňatově. Naopak nedávno bylo dokončeno odkanalizování Střížova, kde město nyní ještě doplácelo několik milionů CHEVAKu na vyrovnání investice. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese