Cheb: Informace k opravě kanalizace v ulici Pivovarská

V březnu letošního roku začala dle plánu oprava kanalizace v jedné z nejfrekventovanějších ulic Chebu - v ulici Pivovarská. Tato stavba měla být dokončena do 30.11.2018. Z důvodu koordinace stavby s opravou povrchů v ulici Pražská byly stavební práce na opravě kanalizace v letním období na dva měsíce přerušeny.

zprávy uniweb weby

V úseku od křižovatky s ulicí Žižkova po křižovatku s ulicí Wolkerova došlo po obnovení provozu v době přerušení prací k propadům již opravené vozovky. Zde je kanalizace ukládána v hloubkách přes 5 metrů. Při obnovení výkopových prací byl na místě stavby proveden geologický průzkum. Zjištěn byl výskyt vysoce plastických jílů, kvůli kterému dochází k postupné deformaci vozovky. V tomto případě vnikly nové skutečnosti, které stavba neočekávala.

Na základě nových skutečností byly stanoveny nové pracovní a technologické postupy pro opravu kanalizace a dále byl zpracován návrh opatření pro kompletní sanaci podloží komunikace tak, aby nedocházelo k jejím propadům. Návrh sanace podloží však zásadně mění rozsah stavby a prací nutných k uvedení komunikace do původního stavu natolik, že finální úpravy komunikace nelze z časových, technických a klimatických důvodů provést do konce tohoto roku. Zároveň nelze nechat komunikaci v zimních měsících neprůjezdnou.

Na výše uvedeném úseku bude po ukončení prací na opravě kanalizace provedena provizorní úprava asfaltových povrchů, a to v průběhu prosince 2018. Po dobu provizorní opravy komunikace bude úsek označen přechodným dopravním značením a bude zde omezena rychlost.

Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje má v dalších letech v plánu rekonstrukci asfaltových povrchů, bude finální úprava komunikace a sanace podloží ve zmíněném úseku koordinována. Předpokládané dokončení finální opravy tohoto úseku silnice jsou v plánu po vzájemných jednáních s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje a městem Cheb v první polovině roku 2019. Jednání budou probíhat intenzivně v zimních měsících. Je tak předpoklad, že se oprava po výkopové činnosti spojí i s opravou parkovacích stání a chodníků.

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. si dovoluje občany požádat o trpělivost a shovívavost. Zároveň se omlouvá za dopravní omezení a další komplikace způsobené stavbou a neočekávanými skutečnostmi zjištěnými v průběhu výstavby.


Zdroj: město Cheb


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 07.11.2018 14:00
0 +
 
uniweb seo

Hlavní zprávy

 

seo uniweb