Cheb: Fakulta ekonomická odměňuje studenty za středoškolské výsledky

Oficiální udělování stipendií proběhlo na chebské radnici v pátek 17. února 2023, kde si toto stipendium převzalo z rukou starosty města Chebu Ing. Jana Vrby a děkanky fakulty doc. Michaely Krechovské celkem 5 studentů prvního ročníku.

dezinfekce

“Vážím si všech nadaných mladých lidí, kteří se rozhodli pro studium v našem městě, velmi mne těší, že vás můžeme dnes ocenit a rádi vás budeme podporovat i nadále,” uvedl pan starosta. Radní města Mgr. Štěpánka Černá ocenila, že všichni odměnění studenti dosáhli studijního průměru do 1,2. Studentům pogratulovala i děkanka fakulty a vyzvala oceněné studenty, aby si tento skvělý studijní prospěch udrželi i po dobu vysokoškolského studia. “Bude mi potěšením, pokud vás za dva a půl roku budu moci v těchto nádherných radničních prostorách promovat,” dodala paní děkanka.

Jednou z oceněných byla Tereza Buštová, která se po čtyřech letech strávených na internátu v Berouně ráda vrátila co nejblíže k domovu. „Studium v Chebu pro mě bylo jasnou volbou. Léta strávená na intru pro mě byla dobrou zkušeností, ale při dalším studiu jsem chtěla opět být především blízko rodině a v prostředí, které znám.“ Podobně to měla také Pavlína Ptáčková, která studovala střední školu v Plzni. „V Plzni jsem nejprve chtěla zůstat nastálo, ale poblíž Chebu žije moje rodina, přítel a přátelé, takže to bylo dilema, kde vlastně skončím. Nakonec to vyhrál Cheb.“

To jejich spolužák Matěj Kudrhalt v tom tak jasno neměl, současně se totiž hlásil ještě na Fakultu pedagogickou do Plzně. Cheb nakonec zvolil také proto, že je mu toto město bližší. „Na studiu v Chebu se mi líbí možnost studovat blízko domova. K tomu mám ještě ke škole dostatek volného času na brigádu, zájmy i na přítelkyni,“ dodává Matěj. A mezi Plzní a Chebem se rozhodovala také Alena Kubšová. „Zvolila jsem Cheb, abych mohla do školy denně dojíždět,“ přibližuje Alena důvod, proč se nakonec rozhodla studovat právě v tomto městě. Poslední oceněnou studentkou byla Gabriela Švorčíková ze Sokolova, která o výběru fakulty v Chebu vůbec nepochybovala.  

A jak se stipendiem studenti naloží? Matěj, Pavlína a Gabriela si peníze budou spořit, naopak Tereza i Alena je využijí na výdaje spojené s cestováním, stravováním a vybavením do školy.

Fakulta již spustila přijímací řízení pro akademický rok 2023/24 a stipendium za vynikající výsledky ze střední školy rozhodně není jediným, co fakulta může zájemcům o studium nabídnout. 

Uchazeči mají na Fakultě ekonomické v Chebu na výběr ze dvou studijních programů - Marketingové řízení (prezenční studium) a Podniková ekonomika a management (kombinované studium). Přihlašování je otevřené do 15. dubna 2023 a probíhá elektronicky. Více informací na www.fek.zcu.cz/uchazec.

Ačkoliv na fakultě v Chebu všichni ocenění strávili teprve první semestr, svůj výběr hodnotí kladně. Vyzdvihují osobní a podporující přístup zdejších vyučujících a také nižší počet studentů. „Všichni se tu známe a člověk se tak necítí jen jako číslo v nějakém seznamu,“ uvádí pozitiva studia v Chebu Matěj Kudrhalt.

Fakulta se také snaží zasazovat o rozvoj zdejšího regionu, proto připravuje řadu akcí, které jsou určené nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Na konci listopadu minulého roku se tak například fakulta spojila s dobrovolnickou organizací Trash Hero a v rámci společné úklidové akce na Švédském vrchu se jim podařilo shromáždit neuvěřitelných 537 kg odpadu. Současně realizovala vzdělávací kurzy pro začínající podnikatele i veřejné instituce na téma designového myšlení. Tyto kurzy byly pro zájemce zdarma a všichni zúčastnění si je velmi pochvalovali.

Do následujících měsíců plánuje fakulta další akce, na které se můžete v Chebu těšit. Na první jarní den chystá akci Movie Night - v rámci ní proběhne promítání dokumentu Nebe a autor, novinář Tomáš Etzler, bude hostem následné besedy. Pro studenty středních škol, kteří chtějí poznat, jak se na chebské fakultě studuje, se připravuje akce Den s vysokoškolákem. A samozřejmě spoustu dalšího. Sledujte web www.fek.zcu.cz i sociální sítě, ať vám nic z toho neunikne.

Fakulta ekonomická v Chebu


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR