Cheb: Brzy začne rekonstrukce Zemědělské ulice

V jarních měsících, pravděpodobně v průběhu května, bude zahájena dlouho připravovaná celková rekonstrukce Zemědělské ulice v Hájích. Na základě výsledku nedávného výběrové řízení na dodavatele bude stát přibližně 32,7 milionu korun, což je o 3 miliony méně, než kolik činil odhad nákladů v projektové dokumentaci.

dezinfekce

Jednu z největších investic v oblasti oprav komunikací za poslední roky bude z převážné části financovat město. Chevak přispěje částkou přes 2 miliony korun na vybudování nového vodovodu a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje zhruba 3,5 miliony. Komunikace, která patří mezi průjezdní trasy městem, totiž nyní spadá do majetku kraje. Ten ji však po dokončení rekonstrukce předá městu.

Vedle celkové rekonstrukce samotné komunikace se počítá také s vybudováním nového vodovodního řadu, splaškové kanalizace, odvodnění a veřejného osvětlení. Součástí stavby bude rovněž nový propustek převádějící vody Hájského potoka pod komunikací a tzv. gravitační zeď, která umožní rozšíření chodníku v kritickém místě velmi nepřehledné zatáčky. Veškeré stavební práce mají být hotovy do poloviny roku 2021. Následně se pak počítá s rekonstrukcí křižovatky za mostem přes železnici.

Ještě před zahájením rekonstrukce Zemědělské ulice proběhne oprava vozovky a chodníků na mostu do Hájů v ulici Osvobození.

Zemědělská ulice je sice vedena jako jedna z páteřních komunikací městem, její stávající podoba tomu však neodpovídá. Vozovka je poměrně úzká, na některých místech chybí chodník, je zde i jeden velmi nepřehledný úsek. Její dopravní zatížení se navíc v posledních letech zvyšuje. Dáno je to jednak tím, že se Háje v důsledku výstavby nových rodinných domů výrazně rozrostly, a rovněž tím, že tudy vede trasa k jednomu z nájezdů na jihovýchodní obchvat Chebu, který byl zprovozněn v roce 2015.


Zdroj: město Cheb

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy