Bochov: V Kozlově našli unikátní gotické malby (TV Západ)

Objev desetiletí, naprostý unikát, mimořádná ukázka středověké práce – takové a podobné příměry používají odborníci, kteří mělli možnost zhlédnout nedávno objevené gotické malby v kostele nanebevzetí Panny Marie v Kozlově u Bochova. Jejich stav a rozsah přijel posoudit specialista na křesťanskou ikonografii a středověké malířství profesor Royt z Univerzity Karlovy.


"Velice mě to potěšilo, protože vidět skutečně takovou krásnou architekturu a malby nástěnné, to je opravdu mimořádné. Když jsem pak přišel blíže, tak si člověk uvědomí, jak se tady opravdu setkávají dějiny. Je zde ta nejstarší vrstva – konec 14. století, včetně maleb na červeném pozadí. Můžeme tam s velkou pravděpodobností identifikovat Zvěstování na Vítězném oblouku. To červené pozadí je se šablonovou malbou, poté jsou tam další vrstvy. Nádherná výzdoba tabernáklu s Kristem Bolestným. A pak pozdně-gotická vrstva s tématem Kristova utrpení – tj. Pašije Kristovy, obrovský výjev nesení kříže, který je poměrně dobře dochován a identifikován. Pozoruhodný motiv Pannen pošetilých, musely být k tomu i Panny moudré – jsou to dvě dochované postavy. A když pak vylezeme nahoru, tak tam vidíme expresivní fragment, symbol evangelisty Jana - orla - a byly tam určitě i tři další. Je to nesmírná kvalita. Poté to doplňují renesanční epitafy a ta renesanční kruchta, která skutečně dává mimořádný význam celé výzdobě kostela," popsal výzdobu profesor Royt.

Podle mnoha znaků jakými jsou velikost kostela nebo jeho kamenný vstupní portál, patřil stánek v minulosti mezi významná místa bohatě podporované donátorem. Jeho původní lesk se pokouší město už více než dekádu znovu obnovit a je jasné, že všechny zúčastněné ještě čeká dlouhá cesta. 

"Historicky získalo město tento kostel do svého majetku a protože byl v zoufalém stavu, tak ho začalo opravovat. Naštěstí se podařilo objekt zařadit do programu Záchrany architektonického dědictví. Je to dotační titul, který vypisuje Ministerstvo kultury ČR. A v něm již od roku 2010 je tento kostel zahrnut. Od té doby postupně opravujeme tak, aby byl jednou opraven celý a zůstal tady pro naše potomky. Přibližně investujeme kolem jednoho a čtvrt milionu ročně. Vlastní podíl města na této akci je 20 % a 80 %  - ono se to v průběhu času trošku mění, ale dá se říci, že 80 % dává Ministerstvo kultury České republiky," uvedl starosta Bochova Miroslav Egert. 

Jako první se obnovila šindelová střecha kostela a věž. Došlo k odvodnění pozemku, izolaci a zpevnění obvodových zdí a zahájeny byly práce na úpravách interiéru. Před veřejností zatím současný stav zůstává skryt, proto jsme využili příležitost s kamerou nahlédnout do útrob kostela. 

"Zatím, protože se jedná o stavbu, tak děláme jednu, dvě akce ročně, kdy nabídneme veřejnosti, aby se do kostela podívala. Letos, i loni, v důsledku covidu to bylo trošičku složitější. Je to složitější i tím, že letos máme v interiérech postavené lešení. Pro letošek tedy nic neplánujeme. Jakmile ale lešení z interiéru zmizí, tak budeme zase průběžně veřejnosti nabízet návštěvu kostela, aby sama viděla, co tam již bylo uděláno a co ještě udělat chybí," dodal Egert. 

Unikátní malby zatím čekají na posouzení, jakým způsobem budou buďto zakryty a počkají si na další generace, které je dokáží lépe uchovat nebo zda dojde k jejich odkrytí. To vše teď posuzují odborníci, kteří spolupracují s památkáři. 

weby uniweb zprávy

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
seo uniweb