Aš: Únorovým vichrům padlo za oběť 19 stromů

Devatenáct stromů, popadaných na pozemcích města při silných poryvech větru, to je výsledek řádění přírodního živlu v průběhu měsíce února. Všechny dřeviny vítr vyvrátil či jinak poškodil kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu, poškozen tedy nebyl naštěstí žádný zdravý strom.

dezinfekce

Příkladem může být lípa v Okružní ulici, u které se zjistilo, že nemá prakticky žádné zdravé kořeny (viz foto). Letitých lip roste v části Okružní ulice, mezi křižovatkami s ulicemi Na Vrchu a Gustava Geipela, větší počet, proto bylo rozhodnuto o prověrce zdravotního stavu všech stromů uvedeného druhu v této lokalitě. Posudky provede společnost SAFE TREES, s níž spolupráci na další období odsouhlasila Rada města Aše na první únorové schůzi.

"Jak jsem už informoval v loňském roce, brněnská společnost SAFE TREES provádí, ve spolupráci s naším odborem správy majetku a investic, posouzení stromů z hlediska zdravotního stavu, s důrazem na jeho provozní bezpečnost, jeho podrobnou fotodokumentaci a navrhuje pěstební zásah a zaměření v souřadnicovém systému. Partnerství s uvedenou společností schválila Rada města Aše na schůzi, konané dne 1. dubna 2019, v rámci schválené koncepce péče o zeleň na roky 2019 – 2030," uvedl Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši.

"Výstupem má být vypracování komplexního plánu péče o stromy, za pomoci moderních pomůcek, zaměřeného na bezpečnost stromů. Předpokládá se, že výsledná inventarizace městské zeleně napomůže péči o zeleň zracionalizovat. Přístup na portál www.stromypodkontrolou.cz, který společnost SAFE TREES vytvořila, poskytuje například evidenci bezpečnostních vazeb, spolu s automatickým upozorněním na nutnost jejich revizí a reinstalací a průběžnou evidenci nově vysazených stromů s automatickým upozorňováním na nutnost výchovných řezů. Spolupráce s brněnskou firmou zahrnuje také aktualizace detailního hodnocení stromů dendrologem," uvádí dále.

"S uvedenou společností jsme spolupracovali už v předloňském roce, kdy posuzovala například stromy v parku v Pivovarské ulici, stromořadí ve Všehrdově a Kvapilově ulici. Zpracovávala také posudek na stromy v zahradách mateřských škol. Podle těchto posouzení se prováděly do městské zeleně některé zásahy. Odborné posudky se pořídily či pořizují také na stromy v parcích Šaldova, Nádražní, Nemocniční, Textilní, Dlouhá, Kaplanka, Lipová cesta, Skřivánčí, Na Háji, Rokycanova, Kostelní, Březová, v lipové aleji u ZŠ Okružní, na městském hřbitově, a na sídlištích Moravská a Skřivánčí. Dohromady se jedná o stovky stromů," vysvětluje Vrbata.   

Snahou města je zavést co nejdokonalejší systém péče o zeleň, který by co nejúčinněji ochránil životy, zdraví a majetek občanů.

Péče o zeleň je nákladná záležitost. V letošním roce město na tuto oblast vydá ze svého rozpočtu necelých 12 miliónů korun, loni to bylo o necelý milión korun méně.


Zdroj: město Aš


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 22.02.2020 15:00
0 +
 

Hlavní zprávy