Aš: Blíží se termín rekonstrukce tří komunikací

Na Stráni, Republikánská a Údolní. To jsou názvy tří ulic, kde bude zahájena celková rekonstrukce místních komunikací. Opravu provede společnost STAMOZA Cheb, která vyhrála výběrové řízení s cenou díla 8 004 792,55 Kč (pozn.: cena je bez DPH). Termínem předání staveniště a zahájení prací je 15. březen 2021, lhůtou pro dokončení prací dle smlouvy o dílo je 31. říjen 2021.

webíky uniweb

Rekonstrukční práce zahrnují výstavbu nových komunikací (vozovek a chodníků), zpevněných a odstavných ploch a ploch pro umístění kontejnerů na komunální odpad. Dále půjde o úpravu nezpevněných ploch (zeleň apod.), úpravu stávajících uličních vpustí a instalaci nového dopravního značení. Součástí oprav je také kompletní výměna stožárů a kabelů veřejného osvětlení.

Uvedená stavba v sobě zahrnuje také výměnu vodovodního řadu ve všech třech ulicích. Tuto část stavby bude hradit společnost CHEVAK Cheb, a.s. samostatně.  

Republikánská, Údolní a Na Stráni jsou na sebe navazující ulice, nacházejí se v okrajové části města, celková délka opravovaných komunikací je cca 500 metrů.

Druhou investiční akcí, směřovanou do silniční sítě, je křižovatka ulic Jiráskova, Okružní, Selbská a Jateční, která také projde celkovou rekonstrukcí. Opravu provede karlovarská společnost KV Realinvest, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení s cenou díla ve výši 16,891 miliónu korun (cena je bez DPH). Termínem zahájení stavby je, stejně jako u výše uvedených tří ulic, 15. březen 2021, dokončení a předání díla proběhne dle smlouvy k 30. 9. 2021.

Rekonstrukce této křižovatky je dlouhodobě jednou z priorit. Část nákladů, zhruba ve výši jedné čtvrtiny, pokryje evropská dotace, určená na opravy komunikací. Největším problémem křižovatky, do níž ústí frekventované ulice Okružní a Selbská, které jsou výpadovkou na hraniční přechod Aš – Selb, je její nepřehlednost. Nebezpečná je i pro chodce, zejména pro děti, docházející do nedaleké základní školy.

V rámci rekonstrukčních prací budou kromě samotných vozovek vybudovány nové a opraveny stávající chodníky, plánuje se přechod pro chodce přes železniční trať, budou zde nová místa pro přecházení. Počítáno je s novým veřejným osvětlením, dvěma novými autobusovými zálivy a dalšími úpravami, které by měly výrazně zlepšit rozhledové poměry a tím i přehlednost křižovatky. Prioritou je přitom zejména zvýšení bezpečnosti chodců, ale také bezpečnější průjezd vozidel místem, kde působí celá řada negativních vlivů.


Zdroj: město Aš

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniweby

Hlavní zprávy

 

weby uniweby
weby uniweb