ZPRÁVY Projektová dokumentace Karlovarský kraj

2001 – Cheb: Zastřešení zimního stadionu vyjde na 70 milionů (TV Západ)

Zastřešení chebského zimního stadionu by se po mnoha letech planých úvah mohlo snad již v dohledné době stát realitou. Radnice už má k dispozici novou projektovou dokumentaci, protože ta kdysi vypracovaná mezitím technologicky značně zastarala.

0

Před týdnem

Přebuz: Mostek přes Rolavu se dočká obměny (TV Západ)

Karlovarský kraj finančně podpoří obměnu mostku přes Rolavu u Přebuzi. Původní, více než sto let starý kamenný most, je podle technické zprávy ve spodní části v havarijním stavu a statik důrazně nedoporučuje opravu, ale výstavbu mostku nového.

0

Před měsícem

Kraj podpoří opravu mostu přes Rolavu u Přebuzi

Most využívají cyklisté, pěší i lyžaři a patří k nejvytíženějším mostním konstrukcím v okolí. Řeč je o mostku přes Rolavu u Přebuzi, který je součástí cyklotrasy číslo 2000. V současnosti je most v havarijním stavu a jeho oprava již není možná. Proto Místní akční skupina Sokolovsko, jejímž členem je i vlastník mostu, město Přebuz, požádala kraj o dotaci na pořízení projektové dokumentace obnovy mostní konstrukce.

0

Před měsícem

Karlovy Vary: Kraj získá projekt Generelu KKN (TV Západ)

Na podzim roku 2019 byl krajskými zastupiteli schválen projektový záměr Generel Karlovarské krajské nemocnice. Ten obsahuje plán na postupnou modernizaci některých pavilonů i demolice dožilých částí rozlehlého areálu. Nyní Rada kraje vybrala zhotovitele všech stupňů projektové dokumentace.

0

Před měsícem

2001 – Cheb: Kdo zaplatí sanaci chocovické skládky? (TV Západ)

Město Cheb se s největší pravděpodobností bude muset finančně spolupodílet na sanaci nedaleké chocovické skládky. Původní odhady výše nákladů na sanaci přesahovaly částku 200 milionů. Po provedení monitoringu skládky by se ale nakonec měly pohybovat v řádu deseti milionů korun. Město si ale chce nejdříve nechat právně prověřit, jaký je jeho vztah k této skládce.

0

Před měsícem

Karlovarský kraj: Zprávy 33. týdne 2021 (TV Západ)

Vysílání 09.08.2021-13.08.2021, 1. Sokolov: Olympionička Vondroušová převzala ocenění (TV Západ), 2. Karlovy Vary: Kraj získá projekt Generelu KKN (TV Západ), 3. Cheb: Studie bazénového centra obsahuje několik atrakcí (TV Západ), 4. Sokolov: Slavnosti vína daly vyniknout malým vinařům (TV Západ), 5. Cheb: Kulturní dům na Zlatém vrchu chce škola a DDM (TV Západ)

0

Před měsícem

2001 – Cheb: Okresní úřad zamítl vybudování nových přechodů (TV Západ)

Mezi jednu z nejkritizovanějších problematik v loňském průzkumu veřejného mínění, který se uskutečnil v rámci projektu Občan, radnice, patřila absence přechodů pro pěší na některých frekventovaných chebských komunikacích, které se ale již nacházejí těsně za cedulemi označujícími konec obce.

0

Před 2 měsíci

Karlovy Vary: U Císařských lázní se řeší prostranství i jednatel (TV Západ)

Projekt obnovy Císařských lázní v Karlových Varech se rozšíří i na okolí stavby. Karlovarský kraj jako vlastník zařízení spolupracuje s městem Karlovy Vary, aby se projekt doplnil i o prostranství před vstupem do objektu.

0

Před 3 měsíci

Cheb: Začala rekonstrukce Karlovy ulice

Byla zahájena celková rekonstrukce Karlovy ulice, která naváže na loňské úpravy sousední Dukelské za více než 14 milionů korun. Na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele, do kterého se přihlásilo 9 firem, bude rekonstrukce úseku Karlovy ulice mezi křižovatkami s ulicemi Pivovarskou a Svobody stát 10,7 milionu korun.

0

Před 4 měsíci

Kraj opět podpoří budování a údržbu cyklistických tras a stezek

Celkem 3,8 milionu korun má letos Karlovarský kraj připraveno na podporu budování a údržby cyklistických stezek, tras a na přípravu projektových dokumentací k cyklistické infrastruktuře v regionu. Pokud to schválí krajské zastupitelstvo, dotace dostanou obce i města po celém regionu. Kvůli obrovskému zájmu žadatelů kraj upravil podmínky čerpání financí.

0

Před 4 měsíci

2001 – Cheb: Zimní stadion se dočká zastřešení (TV Západ)

Chebský zimní stadion by se snad již v dohledné době mohl dočkat zastřešení, o kterém se uvažuje prakticky od doby jeho otevření. Radnice již na základě výběrového řízení určila zpracovatele projektové dokumentace. A ihned po jejím dokončení by se mohlo začít s výstavbou.

0

Před 4 měsíci

2001 – Cheb: Dojde ke zprůjezdnění ulice Elišky Krásnohorské (TV Západ)

Špatná dopravní situace v chebském historickém centru je všeobecně známá. Radnice se proto rozhodla zprůjezdnit ulici Elišky Krásnohorské v těsné blízkosti hradu. Tento záměr ovšem vyvolal nesouhlasnou reakci obyvatel okolních domů, kteří naopak žádají o obnovu původního schodiště v této ulici, díky níž by měl být zachován klidný charakter této lokality.

0

Před 4 měsíci

2001 – Cheb: Město chystá výstavbu obytného domu (TV Západ)

Chebská radnice rozhodla o využití volného areálu v ulici K nemocnici, v němž dříve sídlili místní Technické služby. Již v příštím roce by měla na tomto pozemku začít výstavba obytného domu, ve kterém bude 65 malometrážních bytů. Celá akce si vyžádá investici ve výši přibližně 60 milionů korun. V současnosti již město zažádalo o vydání územního rozhodnutí.

0

Před 5 měsíci

Sokolov: Kraj a ISŠTE chtějí modernizovat sportovní halu (TV Západ)

Sportovní hala ISŠTE v Sokolově má šanci stát se v dohledné budoucnosti moderním víceúčelovým zařízením. Rada Karlovarského kraje po představení dokončené studie schválila podporu zpracování projektové dokumentace.

0

Před 6 měsíci
Dan Brown a W Simphony